Envanter Yönetimi İçin Maliyet Parametrelerinin Hesaplanması: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama

dc.contributor.advisor Bayraktar, Demet tr_TR
dc.contributor.author Özgür, Buket tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:10Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:10Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Envanter, işletmelerin talep belirsizlikleri, ekonomik ölçek gibi kısıtlardan dolayı ellerinde tutmak zorunda olduğu hammadde ve mamullerin toplamıdır. İşletmeler bir yandan kredi kaynakları ile borçlanırken, diğer yandan da yüksek envanter yükleri ile yaşamaktadırlar. Bu bir çelişkidir. İşletmenin sermayesinin bu gibi katma değer yaratmayan noktalarda bağlı olması, nakit akıştaki problemlere, ürünün durduk yerde maliyetsel olarak negatif yönde değerlenmesine, artan maliyetlerin de satış miktarında azalma olarak firmaya yansımasına neden olmaktadır. Yapılan stok kontrolleri ve talep tahminleri doğrultusunda edinilen bilgilere dayanarak ne zaman ve ne kadar stok gerektiği sorularına cevap arayan envanter yönetimi faaliyetleri, stok maliyetleri ile hizmet düzeyi arasında bir denge kurmaya çalışır. Literatür araştırması ile, stok kavramının esasları ortaya konularak, envanter yönetiminin temel ilkeleri açıklanmakta, toplam envanter maliyetini oluşturan maliyet bileşenleri anlatılmakta ve envanter yönetimi için maliyet parametrelerini oluşturan faktörler üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bu çalışma ile birlikte, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmanın envanter yönetimi için maliyet parametrelerinin hesaplanması amacıyla matematiksel modelleme ile bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Modelin çözümlenmesi sonucu gerçekçi değerlerin hesaplandığı pilot uygulama gösterilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Inventory is the summation of products which firms should have in stocks due to some restrictions such as demand uncertainties and economies of scale. When firms are getting into debt by credits resources, they subsist also with high inventory loads. The dependency of the capital of firms at such a point on which does not create value added, causes problems on cash flow, decreases in the value of product and increases costs for firms. According to the effective stock controls, the inventory management activities which search answers to the questions of when and how much stock is required try to establish a balance between the stock costs and service level. By the literature research, the basic concepts of stocks are mentioned, the principles of inventory management are examined, the cost components of inventory control are described and intensified on the factors which form the cost parameters. With this study, for the purpose of evaluating the cost paramaters for inventory management of firm operating in automotive sector, a decision support system is built by the help of mathematical modelling. After the model is solved the calculations of realistic values are showed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2049
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Stok tr_TR
dc.subject Envanter Yönetimi tr_TR
dc.subject Stok Maliyetleri tr_TR
dc.subject Matemetiksel Model tr_TR
dc.subject Stock en_US
dc.subject Inventory Management en_US
dc.subject Stock Costs en_US
dc.subject Mathematical Model en_US
dc.title Envanter Yönetimi İçin Maliyet Parametrelerinin Hesaplanması: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama tr_TR
dc.title.alternative Evaluation Of Cost Parameters For Inventory Management:the Application In Automotive Indusrty en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7204.pdf
Boyut:
854.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama