Türk Deniz Arama Kurtarma Organizasyonu İçerisinde Yer Alan Kurumlar İle A.b.d. Sahil Güvenlik Teşkilatının Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelimli, Zafer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Türk Deniz Arama Kurtarma organizasyonu içerisinde yer alan ve birbirinden farklı görev, sorumluluk ve organizasyonları bulunan kurum ve kuruluşlar ile Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Teşkilatı incelenmiş ve karşılaştırması yapılmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar bir çok görevi tek başlarına yerine getirmekle beraber, bir takım faaliyetler içerisinde birlikte rol almaktadır. Türkiye’de yapılan Arama ve Kurtarma faaliyetlerinde koordinasyon eksiklikleri, maddi yetersizlikler görülmüş, ulusal ve uluslararası hukuki mevzuatların eski ve güncel olmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye’de Deniz İtfaiyesi gibi olması şart olan bazı kurumların olmadıkları tespit edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Teşkilatının düzenlenen kanunlar ve organizasyon sayesinde koordinasyon eksiklikleri, hukuki mevzuat yetersizlikleri gibi sorunları yaşamadığı belirlenmiştir. Birçok görevi bünyesinde taşıdığı için hem Amerika Birleşik Devletleri denizcilik faaliyetlerini çok iyi kontrol edebildikleri hem de olaylara daha hızlı ve daha etkin müdahale edebildikleri için Arama Kurtarma çalışmaları kapsamında çok ileri seviyede olduğu tespit edilmiştir. Sahip olduğu deniz gücü ile dünyanın yedinci büyük deniz gücü durumundaki Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Teşkilatı, Amerika kıyılarında mutlak bir hakimiyetle deniz yolu ile yapılan her türlü yasadışı faaliyeti kontrol ve müdahale edebilmektedir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ise mevcut hava ve deniz araçları sayısının yetersizliği, personel azlığı ve mevzuat sebebiyle görevlerinin icrasında güçlüklerle karşılaşmaktadır. Yapılan karşılaştırmalar neticesinde Türkiye’deki Arama Kurtarma faaliyetlerinin tek elde toplanarak mevcut aksaklıkların giderilebileceği ve yeni kurulacak bazı teşkilatlar ile denizlerimizin güvenli su yollarına dönüşeceği değerlendirilmektedir.
In this study the associations of Tukish Marine Search and Rescue organisation that have different functions, responsibilities and organisations and United States Coast Guard are examined in detail and compared. Although these organisations execute most of their functions alone but in some duties they play role together. In Tukish Search and Rescue activities it is seen that there are several coordination deficiencies, financial insufficiencies and determined that our national and international laws are old and not current. Besides it is established that some organisations such as Marine Fire Brigade do not exist in Turkey. United States Coast Guard with the help of laws and organisation do not have problems like coordination deficiencies, national and international laws oldnesss or being not current. United States Coast Guard have several Marine duties. Because of that they can easily control many Marine functions and interfere Marine events quicker and activer. Owing to these characteristics they are in the best situation in Search and Rescue. United States Coast Guard which is the 7. biggest Marine Power with the Marine and Air force that it has, can control and interfere all illegal functions that occur on the US shore lines with an absolute domination. At the same time Turkish Coast Guard has a lot of problems because of the lack of Marine and Air vessels, lack of personel and laws, to make the duties that Turkish Coast Guard is responsible for. At the end of the comperasions it is determined that Turkish waterways and seas could be the safe waterways by taking Search and Rescue functions to one hand and by setting up new organisations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Arama Kurtarma, A.B.D. Sahil Güvenlik Teşkilatı, Deniz, Search and Rescue, United States Coast Guard, Marine Fire Brigade, Turkish Marine Search and Rescue Organisation
Alıntı