Poliüretan Yağlarının Tiksotropik Akış Özelliklerinin Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Güner, F. Seniha tr_TR
dc.contributor.author Yılmaz, Orçun tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-16T12:14:54Z
dc.date.available 2015-06-16T12:14:54Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Tiksotropi akışkanlarda gözlenen zamana bağımlı olarak değişkenlik gösteren bir özelliktir. Akışkan üzerine uygulanan gerilme kuvvetleri ile birlikte akışkanın viskozitesinin zamana bağlı olarak azalması şeklinde gözlenir. Akışkan üzerine uygulanan gerilme kuvvetleri kaldırıldığında ise akışkan geri kazanım süresi sonunda ilk viskozite ve akış özelliklerini geri kazanır. Polimerik malzemelere tiksotropik özellik kazandırmak amacıyla tiksotropik özellik taşıyan katkı maddeleri eklenir. Bu katkı maddelerini başlıca poliamidler, poliolfinler, kalsiyum sulfonat jeller, poliüretanlar ve selüloz olarak sınıflandıra biliriz. Polimerik malzemeye tiksotropik özellikleri belirlemek amacıyla yapılan testleri başlıca dört ana başlık altında toplaya biliriz bunlar : Hysteresis çevrim metodu, polimerik malzemeye uygulanabilecek en düşük kayma hızından başlayarak kayma hızının arttırılması ile polimerik malzemenin verdiği yüzey gerilmeleri belirlenir. Geri kazanım metodu, bu metotla polimerik malzemeye uzun süre ile yüksek kayma hızı uygulanır. Bu süre sonunda kayma hızı kesilir ve maddenin ilk özelliklerini tekrar geri kazandığı süre belirlenir. Rosen metodu, ampirik eşitliklerle tiksotropik davranış belirlenmeye çalışılır. Tiksotropik indeks metodu, polimerik malzemenin yüksek kayma hızındaki viskozitesinin ve düşük kayma hızındaki viskozitesine bölünmesiyle elde edilir. Bizim çalışmamızda trigliserid yağ (keten yağı), HMDI, MDI ile polimerler üretilmiştir. Üretimin ilk aşamasında keten yağı ve yağın %12 oranında gliserin kullanılarak kısmi gliserid üretilmiştir. Üretilen kısmi gliseridin hidroksil değeri 177.91 olarak bulunmuştur. Üretan yağlarının üretilmesinde hazırlanan kısmi gliserid HMDI ve MDI ile farklı oranlarda reaksiyona eklenmiştir. Üretilen üretan yağları moleküler ağırlıkları, çözünürlükleri gibi özellikleri belirlendikten sonra alkid reçinesi ile %0,5-%5 oranları arasında karıştırılarak tiksotropik ajan olarak etkinlikleri test edilmiştir. Bu amaçla Haake tarafından üretilen reo-stress 1 cihazı kullanılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Coatings are used for protection of substrates against hostile environments and for aesthetic purposes. When a coating is formulated various flow-releted or reological characteristics that effect a application must be taken into consideration. One of the important property that must be taken into consideration is the thixotropic flow property of the coating which provide anti-sagging and anti-setting behaviour and the forces of the surface tension and the gravity, which facilite flow and leveling. The defination of thixotropy is the time dependent fluid behavior in which the apparent viscosity degreases with the time of shearing and in which the viscosity recovers to, or close to, its original value when shearing ceases. The recovery may take place over a considerable time. This may occur with polymer systems. There are many types of thixotropic additives. There may classify as pigmentary materials and vehicular materials. Some examples for them are: polyamide, polyurethane, polyurea, clays, pyrogenic slicas, calcium sulfonate gels, cellulose. The most commonly use test methods are: Hysteresis Loop Method, Recovery Time Method, Rosen Method, Thixotropic Index Method. The aim of this study is to produce the oil-based polymer giving thixotropic property to organic solvent-based surface coatings and to determine their solubilities. It was used partial glyceride mixtures prepared from triglyceride oils, and diisocyanates (HMDI and MDI) in the preparation of polyurethane. The reactions of preparation were achieved two or three steps. After determining the solubility of the produced polymers, they were mixed with alkyd resins in different ratios and determined flow properties of mixtures. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5657
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tiksotropi tr_TR
dc.subject Trigliserid yağlar tr_TR
dc.subject Poliüretan tr_TR
dc.subject Tiksotropik indeks tr_TR
dc.subject Diizosiyanat tr_TR
dc.subject Thixotropy en_US
dc.subject Triglyceride oils en_US
dc.subject Polyurethane en_US
dc.subject Thixrotropik index en_US
dc.subject Diisocyanates en_US
dc.title Poliüretan Yağlarının Tiksotropik Akış Özelliklerinin Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination Of Thixotropic Flow Behaviors Of Urethane Oils en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2297.pdf
Boyut:
2.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama