Tüpraş’ta Otomatik Benzin Paçalı Sistemi Modellemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-09
Yazarlar
Karadağ, Özgürcan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Rafineriler açısından benzin üretiminin giderek karmaşık bir hal alması sonucunda, benzin üretimi için farklı modeller ve yöntemler geliştirilmiştir. Benzin üretiminde kurşun üretiminin yasaklanması ve Avrupa Birliği’nin yakıtlarla ilgili EURO IV spektlerine geçmesiyle, benzin paçallamasının önemi daha da artmıştır. Rafineri gelirleri içerisinde, rafineri tipine göre % 70’lere varan oranıyla Benzin, rafineri ürünleri içinde önemli bir yere sahiptir. Benzin üretiminde rafineriler sahip oldukları prosesler doğrultusunda yirmiye kadar değişebilen ara ürünlerden, pazarlarında satılan son ürün spesifikasyonlarında ürün elde etmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmada TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi benzin üretim sistemi incelenmiştir. Çalışma kapsamında benzin üretimine ara ürün sağlayan prosesler, hatta ve tankta paçallama yöntemleri ve literatürde bulunan uygulamalar incelenerek, benzin üretimindeki oktan ve DVPE parametrelerindeki iyileştirmeye yönelik Ara Ürün Tank Modeli hazırlanmıştır. Model sonuçları ile TÜPRAŞ’ın 2007 benzin satışındaki ortalama oktan ve DVPE değerleri karşılaştırılarak elde edilen ekonomik kazanç vurgulanmıştır.
There are several methods and models that had been executed for gasoline production in spite of the complexicity of gasoline production at refineries. Because of the prohibition of lead production and the EURO IV application of EU in the use of fuels, the importance of the gasoline’s blending increases. Gasoline is one of the most important refinery products that can yield 70 % of total revenue which depends on refinery types. Refineries aim to obtain ultimate product quality through different processes. In this study, we aimed to improve the octane and DVPE parameters in producing gasoline. In the scope of study, gasoline production system of TÜPRAŞ İzmit refinery is examined. By examining processes which provide semi- products in gasoline production, inline and batch blending methods, and reviewing literature, Semi-product Tank Model is designed. We calculated that if this model was used for gasoline production at TÜPRAŞ refinery in Izmit in 2007, the total revenue of this refinery could be higher than the actual income.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Benzin, Rafinasyon, Harmanlama, Gasoline, Refining, Blending
Alıntı