Finansal Oranların Hisse Senedi Getirisi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Onur, Atilla
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Günümüz yatırım süreci içerisinde önem verilen ve sıklıkla kullanılmakta olan Fiyat/Kazanç ve Piyasa Değeri/Defter Değeri rasyolarına alternatif olarak gösterilen Girişim Değeri/Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar rasyosunun en azından bu iki rasyo kadar iyi olduğunu ispat etmeye çalıştığımız bu araştırmamızda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kote olan 52 hisse senedini kullandık. 1993 - 1997 yılları arasındaki verilerle yaptığımız bu çalışmada öncelikle F/K, PD/DD ve GD/FVAÖK rasyolarının ne şekilde hesaplandığını gösterdikten sonra bahsi geçen bu yıllarda rasyoları her yıl ve rasyo için hesaplayarak grafikler üzerine yerleştirdik. Korelasyon katsayılarını hesaplamak suretiyle devam ettiğimiz çalışmamızda alternatif rasyo olan GD/FVAÖK’ın F/K ve PD/DD rasyolarına izafi bir üstünlük sağladığını gördük
: In this research, we try to prove that Enterprise Value / Earning Before Interest Tax Depreciation Amortisation ratio as shown the alternative of the Price / Earning and Market Value / Book Value ratios which are frequently used and important in the term of investment decisions as good as these ratios at least we have used 52 stocks quated to ISE. As the first step of this thesis that we have used the data between 1993 - 1997 after we have showed how to calculate we set these ratios on diagrams by calculating them for every year and ratios in these years between 1993 - 1997. We find out that these alternative ratios Enterprıse Value / Earning Before Interest Tax Depreciation Amortisation are more useful compared with the Price / Earning and Market Value / Book Value ratios after calculating the correlation coefficients.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Finansal Oranlar, İMKB, Getiri, Financial Ratios, ISE, Revenue
Alıntı