Başlangıç Seviyesinde ‟Kanun” İçin Etütler

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Kırımlıoğlu, Volkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Türk müziğini elimizde bulunan en eski kaynaklardan 20. yy' a kadar olan süreçte incelediğimiz zaman müziğimizin vokal ağırlıklı bir müzik olduğunu görüp, çalgılarımızın da en başta gelen işlevinin eşlik olduğunu görürüz. 20 yy. ` da gitgide önemi artan saz musikisi ile enstrumanlarımızın müzik içerisindeki fonksiyonları değişip solistik yönleri eskiye nazaran daha ön plana çıkmıştır.Bu değişen çalış tekniği ve uslup doğrultusun da icracıların teknik becerilerinin yüksek oluşu artık günümüzde aranan özelliklerin en başlarında gelmektedir.Bu sebep ile çalgı eğitimine başlayan kişiler için teknik becerileri geliştirici egzersiz ve etüt ihtiyacı doğmuştur. Bu ortaya çıkan eksikliğin giderilebilmesi amacıyla enstruman eğitimine başlayan öğrenciler için çalgının tarihi süreci ve gelişimi, yapısal özellikleri ve kanun çalgısı eğitimi başlangıç seviyesinde kullanılmak üzere etütlerin bulunduğu bu tez yazılmıştır
As Turkish Music has been perused by using all the sources, which include both the most ancient sources and the current sources, it can be clearly seen that Turkish music is vocal-oriented andalso the foremost function of Turkish musical instruments is accompaniment. By the increasing importance of instrumental music during the twentieth century, the functions of national instruments in music have changed and their solistic features have taken over when compared with the past. Because of changing style requirement, high tecnic capacity and abilities have became the most important properties of players. This thesis was written to enlighten the students, who start their instrument education, by focusing on the qanun?s historical process, improvement, structural features, significant luthiers, and some exercises for beginning level.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
Anahtar kelimeler
Müzik, Etüt, Kanun, Müzik aletleri, Çalgı eğitimi, Çalgılama teknikleri, Music, Study, Kanun, Musical instruments, Instrumental education, Instrumentation techniques
Alıntı