Yüksek yapılarda çelik taşıyıcı sistemler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelik, Murat Doğan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, dünyadaki yüksek yapıların gelişimi ile inşasında kullanılan çelik malzeme ve yüksek yapıların iskeletini oluşturan çeşitli şekillerdeki çelik taşıyıcı sistemler ve bu sistemlerin rijitlik açısından irdelenmesi amacıyla araştırma yapılmıştır. Tezin birinci bölümünde, araştırma yapılan konunun amacı, kapsamı ve bu çalışmada kullanılan yöntem tanımlanıp, ardından yüksek yapı tanımlaması yapılarak ortaya çıkış nedenleri anlatılarak çeliğin malzeme özellikleri tanıtılmış, avantajları ve dezavantajları ortaya konduktan sonra yüksek yapıda kullanılan çelik taşıyıcı sistemlerin uygulama alanları, çalışma şekilleri ve özellikleri tanıtılarak rijitleştirme ilkeleri konuları irdelenmiştir.
This study analysed steel, which is used worldwide in construction and development of the buildings, as a construction material and stability of the systems which are pointed is examined. The first chapter defined the purpose, scope, and the method used in the research, than the rationale behind the emergence and development of the skyscrapers worldwide, and their reflections in via some examples are defined and explained. Steel’s properties are also explained and the advantages and disadvantages of steel are discussed with introducing the application areas of steel structural systems in skyscrapers, application methods and characteristics with examining subject of stabilization principles.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Çelik, Yapı, Rijitlik, Yüksek Yapı, Taşıyıcılık, Steel, Structure, Stability, High Rise, Bearing
Alıntı