Sözleşme İdaresinde Saha Ziyaretleri, Gözlem Ve Denetimi İle Kik Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki İlgili Hükümlerin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Turgut, Nihal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye’deki Kamu İhale Kurumu’nun Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği ile Amerika’da kullanılan AIA’in (Amerikan Mimarlar Enstitüsü) A201 Genel Şartnamesi’nde yer alan geleneksel proje teslim sisteminde mal sahibi adına denetim görevlerinden saha ziyaretleri, gözlem ve denetime ilişkin hükümler incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucu, KİK genel şartnamesinde saha ziyaretleri, gözlem ve denetim görevlerinde farklılıklar saptanmıştır. Tespit edilen bu farklılıklar tartışılarak KİK genel şartnamesinde yer alacak öneriler sunulmuştur. Öneriler, AIA sözleşmesinde saha ziyaretleri, gözlem ve denetime ilişkin hükümler ve diğer konuyla ilgili yayınlar baz alınarak yapılmıştır. Yapılan bu tez çalışmasında, sözleşme idaresi görev ve sorumluluklarının net bir şekilde tanımlanması ve kayıt-raporlama sistemi oluşturulması ile KİK genel şartnamesi hem içeriksel hem de biçimsel olarak yeniden düzenlenmiştir.
In this study, site visits, observation and inspection clauses for the owner in the traditional project delivery system are analyzed and compared in General Conditions of Turkish Public Work Regulations, Public Work Control Regulations and General Conditions of AIA (American Institute of Architects), A201, used in United States. In the result of the comparison, differences in tasks of site visits, observation and inspection are determined in General Conditions of Turkish Public Work Regulations. Recommendations that take place in General Conditions of Turkish Public Work Regulations are made by discussing the detected differences. These recommendations are desinged as based on the site visits, observation and inspection clauses in General Conditions of AIA and other publications. In this thesis study made, General Conditions of Turkish Public Work Regulations are desinged again contextually and formally by defining the duties and responsibilities clearly in contract administration and creating a recording-reporting system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
sözleşme idaresi, saha ziyaretleri, gözlem ve denetim, contract administration, site visits, observation and inspection
Alıntı