Eksenel Parametrik Zorlamalı Çok Yaylı Kirişlerin Yeni Bir Yaklaşımla Dinamik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Sınır, B. Gültekin
Sınır, Sümeyye
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışamada eksenel yüklü ve açıklıkta yay mesnetler içeren basit basit kesirli kirişin dinamik analizi incelenmiştir. Dinamik analiz için çok zaman ölçekli pertürbasyon metodunun direkt uygulaması kullanılmıştır. Ancak iki farklı yaklaşımla çözüm yapılmıştır. Önerilen yeni yöntemin doğruluğu literatürdeki yöntemlerle karşılaştırılmış ve sonuçların çok uyumlu olduğu gösterilmiştir
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı