Üretim Parametrelerinin Ayranın Yapısal Özelliklerine Etkileri

dc.contributor.advisor Kılıç, Meral tr_TR
dc.contributor.author Özdemir, Ülkü tr_TR
dc.contributor.department Gıda Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Food Engineering en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-09T10:18:53Z
dc.date.available 2015-06-09T10:18:53Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, üretim parametrelerinin ayranın yapısal özellikleri üzerindeki etkilerini belirlemek ve ayranın yapısını olumlu yönde etkileyen üretim parametrelerini seçmektir. Çalışmada süttozu kullanılarak hazırlanan ayranların kimyasal özellikleri, serum ayrılması ve reolojik özellikleri ölçülmüştür. Üç farklı üretim parametresinin, kültür tipi (ekzopolisakkarit üretmeyen ve yoğurt için kullanılan YC-350, ekzopolisakkarit üreten ve ayran için tavsiye edilen YC-380), inkübasyon sıcaklığı (40oC ve 43oC) ve pH (4,3 ve 4,6), ayranın yapısal özellikleri olan viskozite, kıvam katsayısı, akış davranış indeksi, tiksotropi ve serum ayrılması üzerine etkileri iki-seviyeli faktöriyel deney planı kullanılarak belirlenmiştir. YC-350 kültürü ile hazırlanan ayranlar YC-380 kültürü ile hazırlanan ayranlara göre daha yüksek görünen viskozite, kıvam katsayısı ve halka alanı ve daha düşük akış davranış indeksine sahip bulunmuştur. Artan inkübasyon sıcaklığı ile görünen viskozite, kıvam katsayısı ve halka alanı artmış, akış davranış indeksi azalmıştır. Düşük pH’da daha yüksek görünen viskozite ve tiksotropi ve daha düşük akış davranış indeksi gözlenmiştir. Ancak ayranların tümünde önemli düzeyde serum ayrılması gözlenmiştir. Ekzopolisakkarit üreten kültürün çok düşük miktarda ekzopolisakkarit ürettigi veya kapsül ekzopolisakkarit ürettiği sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The main quality defects in ayran are the serum separation and variability in viscosity. The aim of this study to determine the effects of production parameters on textural properties of ayran and to select the production parameters which improve the textural properties of ayran. Chemical properties, serum separation and rheological properties of ayrans prepared by using skimmilk powder were measured. The effects of three different production parameters, culture type (YC-350 not producing exopolysaccharide and used for yoghurt, YC-380 exopolysaccharide producing and recommended for ayran), incubation temperature (40oC and 43oC) and pH (4,3 and 4,6) on apparent viscosity, consistency coefficient, flow behaviour index, thixotropy and serum separation were determined by using two-level factorial experimental design. Ayrans prepared with YC-350 had higher apparent viscosity, consistency coefficient, thixotropy and lower flow behaviour index than ayrans prepared with YC-380. Increasing incubation temperature increased apparent viscosity, consistency coefficient, thixotropy and decreased flow behaviour index. Higher apparent viscosity, higher thixotropy and lower flow behaviour index were observed at lower pH. However, there were severe serum separation in all the ayrans. It was concluded that the exopolysaccharide producing culture used produced low amounts of exopolysaccharides or capsular exopolysaccharides. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4435
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ayran tr_TR
dc.subject Üretim tr_TR
dc.subject Reoloji tr_TR
dc.subject Serum ayrılması tr_TR
dc.subject Ayran, Manufacture, Rheology, Serum separation en_US
dc.title Üretim Parametrelerinin Ayranın Yapısal Özelliklerine Etkileri tr_TR
dc.title.alternative The Influence Of Production Parametres On Textural Properties Of Ayran en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2346.pdf
Boyut:
874.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama