Gökçeada Rüzgar Enerji Potansiyelinin İncelenmesi Ve Enerji Dönüşüm Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Artar, Hasan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Gökçeada rüzgar potansiyelinin belirlenmesi için önce Aydıncık bölgesinde ölçülen rüzgar hızları güç kanunu formülüyle elektrik enerjisi üretimi için kullanılacak rüzgar türbini kule yüksekliği olan 50m’ye uyarlanmıştır. Elde edilen değerler adadaki diğer üç bölge için önceki çalışmalardan alınan rüzgar hızlarıyla beraber rüzgar profillerinin belirlenmesi için Weibull ağırlıklı olasılık dağılım fonksiyonunda kullanılmıştır. Weibull fonksiyonunun parametreleri olan şekil faktörü k ve ölçü faktörü c , oluşturulan Fortran programı ile hesaplanarak aylık ve yıllık rüzgar profilleri elde edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında Gökçeada rüzgar enerji potansiyelinin belirlenmesine yönelik, iki adet rüzgar türbini seçilmiştir. Bu iki rüzgar türbini için ayrı ayrı olmak üzere aylık ve yıllık ortalama değerler halinde ideal türbin enerjileri, elde edilebilecek enerjiler, uygunluk faktörü, kapasite faktörü ve türbin verim değerleri hesaplanmıştır. Enerji değerlerinin hesap edilmesi için de ayrı bir Fortran programı oluşturulmuştur. Hesaplamalar sırasında integral ifadeleri için Gauss- Legendre Quadrature nümerik integrasyon metodu kullanılmıştır.
To assess the wind potential of Gökçeada first of all time series of wind speed data of Aydıncık that has been collected at 10m and 30m of height above the ground, were extrapolated to 50m which had been chosen the wind turbine hub height, using Power Law. New values of Aydıncık and wind data of other three sites has been used in Weibull probability density function to find the wind speed distribution curves. The parameters of Weibull probability density function k shape parameter and c scale parameter has been calculated by Fortran programme on monthly and yearly basis to find the wind profiles. In the second step, to assess the wind energy potential of Gökçeada two wind turbines were chosen. As monthly and annual averages, wind turbine efficiency, capacity factor, availibility factor, energy production of ideal wind tırbine, actual energy production of the wind turbine have been calculated for each of the turbines. Energy calculations have been done by using a Fortran programme. Integrations in the calculations have been solved by Gauss-Legendre Quadrature numerical integration method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Weibull, Rüzgar enerjisi, Rüzgar türbini, Gökçeada, Weibull, Wind Energy, Wind Turbine, Gökçeada
Alıntı