Teknoloji İle Bütünleşen Alış-veriş Merkezi Modelleri İle Internet Alış-verişi Üzerinde Bir Araştırma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özkeçeci, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüzyıllardan beri süregelen açık pazar alanları yerini alış-veriş caddelerine, son yüzyıl içerisinde ise alış-veriş caddeleri yerini alış-veriş merkezlerine bırakmaya başlamıştır. Gelişen teknoloji ve özellikle internetin kullanımı ile birlikte alış-veriş internet üzerinden (online shopping) yapılabilmektedir. Bütün bu gelişmeler ile birlikte, insanların sosyal davranış statülerinde farlılıkların gözlenmesi normaldir. Günümüzde alış-veriş eyleminin alış-veriş merkezlerinden ya da internet üzerinden yapılması alternatiflerinin bir arada var olması gerekliliği varsayımından yola çıkarak, araştırma konusu olarak alış-veriş merkezleri ve alış-verişin internet üzerinden yapılması iki seçenek olarak ortaya konulmuş ve insanların aramakta olduğu özellikler, bir takım kriterler ve düşünceler bağlamında sunulmaya çalışılmıştır. İnsanların tercih ettikleri alış-veriş yapma davranışları ve tepkileri ölçülmeye çalışılmış, bu yüzden belirlenen örnek alış-veriş mekanlarındaki tüketiciler ve internet kullanıcıları ile anketler yapılmış sonuç önerileri getirilmiştir.
The open bazaars that had existed for hundreds of years had left their places to shopping streets and now these shopping streets have started to leave their places to shopping centers or malls. With the development of technology and the use of internet, it has become possible to make shopping by internet, which is called online shopping. With all these changes, the change of social attitudes of people must be considered very normal. With the idea of having “shopping from malls” and “shopping from internet” together, these two shopping types have been considered as different shopping alternatives and the conditions that are searched by the users have been pointed out using some special critters and opinions. The shopping attitudes that the people prefer, have been considered and their reactions have been tried to be measured. Because of this reason some surveys have been made with the users in the shopping centers and with the people who prefer to make shopping through the internet.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Alışveriş merkezlerinde gelecek tahmini, Internet alışverişi, Future forecasting in shopping centers, Internet Shopping
Alıntı