Heterojen Bir Tabakada Nonlineer Sh Dalgaları

thumbnail.default.alt
Tarih
2017-02-16
Yazarlar
Demirkuş, Dilek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında; düzgün kalınlıklı, izotrop, hiperelastik malzemeden oluşan rijit bir cisim üzerine oturtulmuş bir tabakada nonlineer SH (Shear Horizontal) dalgalarının yayılımı problemleri incelenmiştir. Problemlerden ilkinde ortam homojen, ikincisinde ortam heterojen olarak ele alınmıştır. Problemler çözülürken çoklu ölçekler yöntemi kullanılmıştır. Her iki problemde de nonlineer SH dalgalarının self modülasyonun, NLS (Nonlineer Schrödinger) denklemi ile karakterize edilebileceği gösterilmiştir ve NLS denkleminin literatürden bilinen çözümlerinden yararlanılarak, bright yada dark solitonların varlığından bahsedilmiştir.
In this thesis, considering problems about the propagation of nonlinear SH (Shear Horizontal) waves in an isotropic, hyper-elastic layer of uniform thickness, lying on a rigid semi-infinite substratum is examined. It is assumed that the medium is homogeneous in the first problem and heterogeneous in the second problem. The method of multiple scales is used and the self modulation of nonlinear SH waves is given by NLS (Nonlinear Schrödinger) equation for each problem. The aspect of the known properties of NLS equation, bright solitary SH waves and dark solitary SH waves may exist in such layer.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2017
Anahtar kelimeler
nonlineer Sh dalgaları, heterojen ortam, nonlinear Sh waves, heterogeneous medium
Alıntı