Kentsel Yenileme Alanlarının Belirleme Ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi Yenikapı Yenileme Alanı Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-16
Yazarlar
Keser, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ülkemizde 5366 numaralı kanunla ortaya çıkan “Yenileme Alanı” kavramı bir süreç içerisinde incelenmiştir. Bu bağlamda Kentsel Yenileme olgusunun kavramsal çerçevesi çizilmiş. Geçmişten bugüne nasıl bir evrim geçirdiği incelenmiştir. Yurt dışı örneklerinin incelenmesinden sonra ülkemizdeki güncel bir uygulama olan Yenikapı Yenileme Alanının proje gelişim süreci incelenmiştir. Son olarak da mevcutta var olan yenileme alanı kavramının uygulamalarının ülkemizde uygulamalarında olumlu ve olumsuz yönler ortaya çıkarılmıştır.
In this study concurrency of “Renewal Area” concept by 5366 numbered law is examined in terms of its process. In this context “urban renewal” concept is defined. Then the evolution of this concept is examined. After examining foreign countries’ examples, current renewal area in Yenikapı area is examined in terms of its process. As a conclusion positive and negative ways are pointed in practices of urban renewal areas in our countries are criticized and pointed out.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Yenileme Alanı, Kentsel Yenileme, Yenikapı, Renewal Area, Urban renewal, Yenikapı
Alıntı