Geleneksel Şehirsel Mekanlar, Değerlendirme Ve Korunmaları Bağlamında Sistematik Yaklaşım-Gaziantep Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Uğur, Hüsnü
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
geleneksel şehirsel mekan, koruma, sürdürülebilirlilik, traditional urban space, conservation, sustainability
Alıntı