Küçülme kararlarının firma pazar performanslarına etkisinin Bhar metodu ile analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dumlupınar, İrem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, küçülme kararlarının firma pazar performansına etkisini incelemektir. Bu inceleme yapılırken BHAR (Satın Alma ve Tutma Olağandışı getiri) metodu kullanılmıştır. Bunun için belirlenen 7 sektörden İMKB’ye kotalı 148 firma içinde 1998-2004 yılları arasında gerçekleşen 367 küçülme olayı değerlendirilmiş küçülme kararının alındığı her ay için BHAR değerleri hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen verilerin olası nedenleri irdelerek, Türk Borsası gerçeklerine uygun bir yorum getirilmeye özen gösterilmiştir. Sonuç olarak, her ne kadar 1, 3 ve 5 yıllık BHAR değerlerinin test istatik değerleri beklediğimiz gibi çıkmasa da küçülme kararı olan firmanın BHAR değerlerinin sektördeki BHAR ortalaması ile karşılaştırıldığında, uzun vadede küçülme kararlarının firma Pazar performanslarına negatif etkisinin olduğu ispatlanmıştır.
The goal of this study is to explore the effect of such a downsizing decision on the stock-market performance. As our metric to represent stock-market performance, we employ the BHAR (Buy and Hold Abnormal Return) method. For the purposes of this study, 367 downsizing events were investigated between the years 1998-2004 for 148 firms each belonging to one of the seven sectors of IMKB (Istanbul Stock Exchange). We conclude this work with a discussion of our results without ignoring certain facts resulting from the very nature of Turkish stock-exchange. Our analysis indicates that, -although statistical test parameters of the BHAR values contradicted with our initial expectations up to some degree- taking into account the relation between a particular firm s BHAR value and the average BHAR value of the sector that it belongs to, in the long term a downsizing decision results with a decrease of stock-market performance of that firm.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Küçülme, BHAR, İMKB analizi, Downsizing, BHAR, IMKB
Alıntı