Kararsız Bir Sistem Olarak Kamçı Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-02
Yazarlar
Petek, Erhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada ilk olarak tedarik zinciri kavramından bahsedilmiş, bu kavramın gelişimi ve bu kavramda görülen problemler kısaca anlatılmıştır. Daha sonra, bir tedarik zinciri problemi olarak görülen kamçı etkisi ile ilgili bugüne kadar yapılmış çalışmalara yer verilmiş, durum analizi yapılmıştır. Ardından, kamçı etkisi bir kontrol mühendisliği yaklaşımı olan sistem teorisi içerisinde ele alınmıştır. Bunun sonucunda kamçı etkisinin nedenleri ve sonuçları sistematik bir şekilde anlatılmıştır. Ayrıca sistem teorisinin karmaşıklığından dolayı kurulan bu modelin zorluklarından bahsedilmiş ve modele yeni yaklaşımlar getirilmiştir. Bu yaklaşımlara göre kamçı etkisinin nedenleriyle uğraşmak yerine zincirin yapısının geliştirilmesinin, kamçı etkisini ortadan kaldırmak adına daha başarılı olacağı gösterilmiştir. Zincir yapısının geliştirilmesi ile bir sistem olarak ele alınan tedarik zincirinin uyarı cevabının geliştirilmesi gerektiği öne sürülmüştür. Sonuç olarak, kamçı etkisinin karmaşık bir yaklaşım olan sistem teorisiyle ve tedarik zincirinin uyarı cevabının iyileştirilmesiyle engellenebileceği ortaya koyulmuştur.
In this study the concept of supply chain is mentioned firstly. After, the development of this concept and the problems that have been seen are briefly described. Then the studies on bullwhip effect as a supply chain problem that have been conducted so far are given. By the help of literature review the situation has been analyzed. Next, bullwhip effect has been evaluated within the system theory which is a control engineering approach. As a result of that the causes and the results of bullwhip effect have been described in a systematic manner, and the importance of standardizing has been emphasized. Moreover, because of the complexity of systems theory, the difficulties of that established model have been mentioned and new approaches for that model have been introduced. According to these approaches it is seen that optimizing the supply chain and tring to make its impulse response better is more efficient than struggling with the causes of the bullwhip effect. As a result, it is shown that bullwhip effect can be prevented by systems theory which is a complex approach and optimizing the impulse response of the supply chain system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Kamçı etkisi, Kararlılık, Uyarı cevabı, Sistem teorisi, Bullwhip Effect, Stability, Impulse response, System theory
Alıntı