Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performanslarının Değerlendirilmesinde 2006 Türk Deprem Yönetmeliği Ve Fema 356 Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Üzerine Sayısal Bir İnceleme

dc.contributor.advisor Özer, Erkan tr_TR
dc.contributor.author Yılmaz, Hazar Evren tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:34:10Z
dc.date.available 2015-07-03T11:34:10Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, ülkemizdeki orta yükseklikli mevcut betonarme binaları temsil etmek üzere taşıyıcı sistem modelleri seçilmiştir. Bu modeller, geçmişte ve zamanımızda yürürlükte olan deprem yönetmeliklerine göre boyutlandırılmıştır. Taşıyıcı sistem modellerinin deprem etkileri altındaki doğrusal olmayan davranışları malzeme bakımından doğrusal olmayan teori çerçevesinde incelenmiş, deprem performanslarının belirlenmesi amacıyla yapılan hesaplamalarda performans noktası ve plastik mafsalların dönme değerleri 2006 Türk Deprem Yönetmeliğinde tanımlanan Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi yardımı ile elde edilmiştir. Plastik şekildeğiştirmelerin değerlendirilerek kesit ve eleman hasar bölgelerinin belirlenmesinde ise, 2006 Türk Deprem Yönetmeliği ve FEMA 356 ön standardında öngörülen yaklaşımlar uygulanmış ve her iki performans değerlendirme yaklaşımına ilişkin sonuçlar karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Her iki yaklaşım ile belirlenen kesit hasar bölgeleri önemli ölçüde benzerlik gösterirken, sonuçların farklılık gösterdiği elemanlardaki değişim genel olarak bir hasar bölgesi aralığı mertebesinde kalmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study sample structural models are selected to represent the existing reinforced concrete buildings in our country. These selected sample structural models are designed in accordance with the code regulations recently used or currently effective in Turkey. The non-linear behavior of these structural systems, which are subjected to earthquake effects, is observed by means of the non-linear theory. The performance point and the plastic hinge rotation values which are necessary to evaluate the seismic performance of these systems are determined through the incremental static analysis (pushover analysis) which is imposed by 2006 Turkish Earthquake Code. By evaluating the plastic deformations to determine the performance levels of sections, two different approaches which are imposed by the 2006 Turkish Earthquake Code and the FEMA 356 Prestandard are used and the results of these two approaches are compared. The performance levels of critical sections determined by these approaches are closely similar to each other. The differences obtained by these two approaches are generally within one performance level. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6932
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Doğrusal olmayan analiz tr_TR
dc.subject 2006 Türk Deprem Yönetmeliği tr_TR
dc.subject FEMA 356 Ön Standardı tr_TR
dc.subject Betonarme Binaların Deprem Performansı tr_TR
dc.subject Non-linear analysis en_US
dc.subject 2006 Turkish Earthquake Code en_US
dc.subject FEMA 356 Prestandard en_US
dc.subject Seismic Performance of Reinforced Concrete Buildings en_US
dc.title Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performanslarının Değerlendirilmesinde 2006 Türk Deprem Yönetmeliği Ve Fema 356 Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Üzerine Sayısal Bir İnceleme tr_TR
dc.title.alternative A Numerical Study On Performance-based Seismic Evaluation Of Existing Reinforced Buildings By 2006 Turkish Earthquake Code And Fema 356 Approaches en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4087.pdf
Boyut:
908.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama