Sio2 – Nb2o5 Esaslı Çok Katmanlı Yansıtmayıcı Sistemler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erkan, Selen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Nb2O5 ve SiO2 ince filmlerinin karışımlarından oluşturulan üç katlı yansıtmayıcı filmler elde edilmiştir. Film hazırlama tekniği olarak sol-gel döndürerek kaplama yöntemi kullanılmıştır. Farklı konsantrasyonlardan hazırlanan SiO2 – Nb2O5 karışımlarına 100 °C de 15 dakika ısıl işlem uygulanmış ve geçirgenlik – dalga boyu ve geçirgenlik – yansıtma değerlerinden kırma indis ve kalınlıkları belirlenmiştir. Belirlenen bu değerlerden üç katmanlı sistem için teorinin önerdiği en uygun indis ve kalınlık değerleri seçilerek yansıtmayıcı sistem tasarlanmıştır. Corning 2947 cam üzerine gerçekleştirilen sistemde 720 nm dalga boyu değerinde camın %11 olan yansıtma değerinden %3 yansıtma değerine inilmiştir
In this work, three layer antireflecting films are obtained from the mixture of Nb2O5 and SiO2 thin films. Sol-gel spin coating method is used to prepare the film. SiO2 Nb2O5 mixtures prepared at various concentrations are heat treated at 100 °C for 15 minutes. Thicknesses and refractive indices are calculated from their reflectance and transmittance. The films coated on Corning 2947 glass and its reflectance is reduced to % 3 from % 11.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Sol-gel, ince film, yansıtmayıcı kaplama, SiO2, Nb2O5, Sol-gel, Thin Films, Anti-Reflective Coatings, SiO2, Nb2O5
Alıntı