Dinamik Ve Basitleştirilmiş Enerji Performans Yöntemlerinin Hastane Binaları İçin Karşılaştırmalı Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-06-23
Yazarlar
Gali, Gözde
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, binaların enerji sertifikasyon sürecinde kompleks bina olarak adlandırılan konut dışı binaların enerji performans seviyelerini hesaplamada Basit Saatlik ve Detaylı Dinamik Hesaplama Metodlarının etkinlikleri incelenmiştir. Bina zonlarının ısıl davranışlarında etkili iç kazançlar açısından en yüksek değerlere sahip zonları barındırabileceğinden, incelemeler sağlık binaları üzerinden yapılmıştır. Amaç, hastanelerin enerji performans hesaplamalarında Bina Enerji Performansı Türkiye (BEP-tr)’nin hangi açılardan gelişmesi gerektiğini göstermektir. Hastanelerin enerji performans seviyelerini sorunsuz hesaplayabilen detaylı dinamik metodu temsilen kullanılan Energy Plus, BEP-tr ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar, iki metodun veritabanlarındaki hastane binalarına ait sınır koşullarının ve örnek hastane binaları kullanılarak hesaplama algoritmalarının karşılaştırılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, sınır koşulu verilerini elde etmek zor olan hastaneler için geniş literatür araştırması yapılarak bu amaç için çeşitli standartlar önerilmiştir. Standartlardan elde edilen veriler ile günümüz hastane binalarının verileri ölçülerek karşılaştırma yapılmış ve doğru veri kullanmanın yıllık ısıtma ve soğutma ihtiyacı sonuçları üzerindeki etkisi gösterilmiştir. Sonuç olarak, kompleks binaların enerji performans hesaplamaları için basitleştirilmiş metodun çalışmadaki bulgulara uygun şekilde geliştirilerek kullanılabileceği öngörülmüştür. Bunun yanında, detaylı metodun, yeterli eğitim ve kontrol altında basitleştirilmiş metod yerine kullanımı da önerilmiştir. Özel olarak, hastaneler için gerekli verilerin elde edilme yöntemi gösterilmiştir.
In this study, effects of Simple Hourly and Detailed Dynamic Methods on energy performance calculations of complex buildings that express non-residential buildings in energy certification process are examined. The investigations are done by analyzing hospitals since their high internal gain levels influence the thermal behavior of building zones. The goal is to show in what terms Building Energy Performance Turkey (BEP-tr) needs to improve to calculate energy performances of hospitals. Energy Plus, representative of detailed dynamic method that calculates energy performances of hospitals easily, is compared with BEP-tr. These comparisons are done by comparing boundary conditions in the databases of two methods and calculation algorithms through using example hospital projects. Moreover, extensive literature survey is done to obtain the boundary condition data for hospitals and various standards are suggested for this purpose. Comparisons are done between standard data and monitored current data for hospitals and the importance of using right value on annual heating and cooling demand results is shown. Consequently, simplified and detailed methods both can be used for energy certification of hospitals. In particular, a method is shown for obtaining hospital input data.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
bina enerji performansı, BEP-tr, Energy Plus, hastaneler, building energy performance, BEP-tr, Energy Plus, hospitals
Alıntı