İnsan-çevre Etkileşimi Açısından Kamusal Mekanda Sanatın Rolü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Varol, Elif Başak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kamusal sanatın bugün geldiği noktada aktarmak istediği düşünce ve değişen sanat anlayışı çerçevesinde insanlara sunduğu farklı kamusal mekan deneyimleri ve toplumsal iletişim ortamını tanımlamak ve bu ortamın oluşumunda kamusal mekanda sanatın çevre ile fiziksel ve sosyal etkileşimi içinde kent yaşamına ve insan davranışına olan etkilerini araştırmak hedeflenmiştir. Kamusal alan düzenlemeleri içinde sanat çalışmaları, mekanın bir öğesi olarak, mekansal etkinin oluşumunda, çevrenin imajı, kimliği ve anlamı, çevrenin insan davranışı üzerinde olan etkisi açısından önem kazanmaktadır. Kamusal sanat, mekan imajının oluşumu ve çevre içinde insan davranışlarına motive edici etkisinin dışında, sanat yapıtının çevrenin görsel bütün içindeki etkinliği de estetik bir beğeni yaratmaktadır. Bu anlamda çevre-sanat ilişkilerinin kamusal mekan düzenlemelerine olan yansımaları ve bugünün kentsel alan problemelerine getirebileceği çözümler, sanat etkinliklerinin mekan kullanımına etkileri üzerinden değerlendirimiştir. Tez çalışmasında yapılan alan araştırmasında Beşiktaş’ta Atatürk Fotoğraf Sergisi, Beyoğlu Tünel’de Terapi 2003 İnteraktif Proje ve Nişantaşı Yaya Sergisi ile ilgili kullanıcıların görüşleri alınmış ve yapılan analizde genellikle mekanda yer alan sanat etkinliklerinin insan davranışlarına ve insanların mekanı algılama, kavrama ve bellekte yer etmesine estetik ve imaj etkisi yaparak olumlu yönde etkiledikleri görülmüştür.
Objective of this thesis is to investigate the point that public art wants to transmit and is the idea and the experience in distinct areas of the changing perceptiveness of art also to define social communication ambience and the effects of art in public areas to environment’s physical and social interaction with city life and people’s attitude. Usage and perception to cover the basic needs of people is directly affecting quality of public life. Work of arts in public area arrangements, being an element in residence, has an important role in formation of the impact of the area, image, identity, and meaning of the environment, and also its effect on people’s attitude. In spite of public art has an effect on formation of the image of the city and the motivation in people’s attitude in that environment; effectiveness of the work of art within that environment’s visual integrity creates aesthetic taste. In this thesis research, three different open air exhibitions in Nişataşı, Dolmabahçe, Beyoğlu in Tünel is chosen and features and surveys has done to find out the influence on spectators. In the consequence of this, spectators’ opinions about art in public were taken; perception and comprehension of residence and the impact on people’s attitude (behavior) has examined at the end of this process, related causes that create these changes in the effects were tried to be determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Kamusal, Sanat, İnsan-çevre Etkileşimi, Public, Art, Man-environment Interaction
Alıntı