Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Kutu Kiriş Köprülerin Serbest Titreşim Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Tayşi, Nildem
Özakça, Mustafa
Çevik, Abdülkadir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu bildiri düz platformlardaki kutu kiriş köprülerin serbest titreşim analizinin, sonlu şeritler ve yapay sinir ağları yaklaşımı ile ilgilidir. Yapay sinir ağları modelinde kullanılacak olan kutu kiriş köprülerin serbest doğal frekanslarının hesaplanması için Mindlin-Reissner kabuk teorisine bağlı sonlu şeritler metoduna dayanan bir bilgisayar programı kullanılmıştır. Farklı geometriler için eğitilen yapay sinir ağları modelinin çıktıları, program çıktıları ile karşılaştırılmış ve oldukça yakın sonuçların elde edildiği görülmüştür. Sonuç olarak, bu çalışmada yapay sinir ağlarının düz platformlardaki kutu kiriş köprülerin serbest titreşim analizinde etkili ve verimli bir şekilde kullanılabileceği gösterilmiştir.
This paper deals with the free vibration analysis of box girder bridges in straight planform by using finite strip and Neural Network approach. The finite strip method is used to determine the fundamental frequencies based on Mindlin-Reissner shell theory which are further used for the training of the proposed Neural network model. The results of Neural network model was compared with finite strip method results for different geometries and a good agreement was observed. As a result of this study neural networks can be used safely and effectively to calculate the fundamental frequencies of box girder bridges.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı