Müzik Ve Mimarlık Ara Kesitinde Biçim Üretimi İçin Bir Yaklaşım

dc.contributor.advisor Erdem, Arzu tr_TR
dc.contributor.author Yılmaz, Yasemin tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarımda Bilişim tr_TR
dc.contributor.department Informatics in Architectural Design en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-09-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-14T11:38:10Z
dc.date.available 2015-04-14T11:38:10Z
dc.date.issued 2008-11-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında önerilen yaklaşım, müzik ve mimarlık arakesitinde, bilgisayar destekli veri temsili ve veri işleme yöntemlerini kullanan, deney niteliğinde bir biçim üretim çalışmasıdır. Müzikal ortamdan gelen verinin, görsel bir veri olarak kullanılmasında, izlenebilecek yaratıcı tasarım yöntemlerinin neler olabileceği tartışılmaktadır. Tez çalışmasını geliştirme sürecinde ilk olarak, görme ve işitme duyuları arasındaki etkileşimle oluşacak çoklu-duyu algılanımını olanaklı kılan mekansal tasarım yaklaşımları, metotlar ve kavramlar kapsamlı olarak incelenmiştir. Özellikle müzik ve mimarlığın ortak yapılarının geometrik ve matematiksel kaynakları ve daha sonra müziksel bir mimarlık, ya da mimari bir müzik yaratma eylemi, ve daha kapsamlı olarak çok disiplinli olma durumu irdelenmiştir. Sonuç olarak önerilen yaklaşım bu araştırmaların ışığında geliştirilen bir biçim üretimi yöntemidir. Bu yaklaşım yöntemi özellikle yaratıcı tasarım başlangıç evresinde, tasarımın kavramsal içeriğinin gelişim sürecine destek olacaktır. tr_TR
dc.description.abstract The proposed approach in this thesis is an experimental work that utilizes data representation and data manipulation by way of using the computerized design techniques through the interaction between music and architecture. The creative design methods that enable the transformation of musical data into visual form are discussed. The examples of design approaches, methods and concepts through history, that enable multi-sensual perception to develop from the interaction between the senses of seeing and hearing are comprehensively analyzed. The design approach proposes an alternative creative design method, developed in the light of these concepts. The approach is a computer aided form finding process, which will bring new conceptual expansions to basic creative design. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/687
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject mimarlık ve müzik tr_TR
dc.subject müzikte biçim tr_TR
dc.subject notasyon tr_TR
dc.subject dönüşüm geometrisi tr_TR
dc.subject harmoni tr_TR
dc.subject disiplinlerarası tasarım tr_TR
dc.subject yaratıcı tasarım tr_TR
dc.subject ses-mekan tr_TR
dc.subject ses-heykel tr_TR
dc.subject elektroakustik ses enstalasyonları tr_TR
dc.subject ses sentezi tr_TR
dc.subject biçim üretimi tr_TR
dc.subject veri işleme tr_TR
dc.subject veri temsili tr_TR
dc.subject music and architecture en_US
dc.subject form in music en_US
dc.subject notation en_US
dc.subject transformation geometry en_US
dc.subject harmony en_US
dc.subject interdisciplinary design en_US
dc.subject creative design en_US
dc.subject soundsculpture en_US
dc.subject soundscape en_US
dc.subject electroacoustic sound installations en_US
dc.subject sound synthesis en_US
dc.subject form finding en_US
dc.subject data representation en_US
dc.subject data manipulation en_US
dc.title Müzik Ve Mimarlık Ara Kesitinde Biçim Üretimi İçin Bir Yaklaşım tr_TR
dc.title.alternative An Approach To Generate Form In The Intersection Of Music And Architecture en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8900.pdf
Boyut:
4.6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama