Büyük Konut Projeleri İçin Arazi Ve Arsa Edinim Metotları: İstanbul Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güven, Özhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çoğaltılamayan ve taşınamayan niteliklerinden dolayı toprak insanlık tarihinin her döneminde önemli bir rol oynamıştır. Tarım ekonomisine dayalı olan kullanımlarda tarımsal amaçlı toprak parçalarına ihtiyaç duyulmuştur. Buna karşılık kentleşme, sanayileşme gibi tarım dışı kullanımlara geçildiğinde kentlerde nüfus yığılmaları başlamış, bu yığılmalar tarımsal alanları, hızla kent dışına iterken kentsel toprağa önem kazandırmıştır. Ülkemizde 1950’li yıllarla birlikte başlayan sanayileşme hamleleri, kente göçü çekici getirmiştir. 1990’lı yılların sonlarına kadar devam eden bu kente göç sürecinde şüphesiz en önemli çekim merkezi İstanbul olmuştur. Kente göç ile birlikte başlayan gecekondu tarzı kaçak yapılaşma İstanbul’daki kentsel arsa stokunu kısa zamanda tüketmiştir. 1980’li yıllarla birlikte ülkemizin girdiği değişim sürecinde artık gecekondulaşmanın önüne geçilmeye çalışılmış ve kent çeperlerinde büyük ve prestijli konut projeleri yükselmeye başlamıştır. Her biri birer kent parçası büyüklüğünde olan toplu konut projeleri için en büyük sorun olan arazi ve arsa temini konusunun incelenmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada özellikle son dönemlerde gayrimenkul sektöründe global yatırımcıların dikkatini çekmeye başlayan İstanbul’da arazi ve arsa temini yönünde sorunlar incelenerek çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
Due to unexpandable and immovable nature of land, it has always been an active part of the civilization history. During the economical periods based on agriculture, land masses has been demanded for agriculturel purposes. However, by the effect of industrilization; population increased in the cities this situation pushed the agricultural lands to the suburban areas and increased the importance of the urban lands. Migration to the urban areas in Turkey started by the effect of industrilization in the early 1950s. Istanbul naturally has been an important attraction area during this migration period until the end of 1990s. This migration triggered the slum settlements which ended up consuming the urban land stocks of Istanbul. During the late 1980s, this slum settlement motion has been cured and satellite cities, gated communities and mass housing projects started instead in the suburbs. The purpose of this thesis is to analyse the land acquisition methods for the mass housing projects which are located at the relatively big portions of the city. Recently global real estate investors focused their attention in Istanbul. This study underlines and analysis the problems during the land acquisition process and proposes solutions regarding this problems.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Konut, arazi edinimi, Gayrimenkul, Residence, Land Acquisition, Real Estate
Alıntı