Kent Mobilyalarının Etkin Kullanım Alanı Olarak Parkların İncelenmesi, Maçka Demokrasi Parkı Ve Bakırköy-samatya Sahil Parkı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karaman, Emine
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; kent mobilyalarının etkin kullanım alanı olarak parklar incelenmiştir. Çalışma alanı olarak Maçka Demokrasi Parkı ve Bakırköy-Samatya Sahil Parkları seçilmiştir. Yapılanmamış kentsel ve kamusal mekanlar, park ve kent mobilyaları ile ilgili literatür çalışması yapılıp ayrıca, her iki parkta anket soruşturması ile kullanıcıların kişisel özellikleri, mekanların kullanım yoğunluğu ve kullanıcıların park ve kent mobilyalarından memnuniyet, şikayet ve tercihleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak, farklı konumlarda yer almaları, farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip kullanıcı kitlesine hitap etmelerine rağmen her iki parktaki en önemli eksikliklerin; bakım, onarım, denetim ve güvenlik olduğu tespit edilmiştir. Tüm bunların giderilmesi için, öncelikle kullanıcının eğitilmesi, kentli bilincinin kazandırılması ve kente sahip çıkma düşüncesinin oluşturulması gereklidir.
In this study, the parks are examined as active usage areas of urban street furnitures. Maçka Demokrasi Park and Bakırköy-Samatya Coast Park have been selected for the study. There has been a literature search for unconstructed urban and public spaces, parks and urban furnitures and a questionaire survey to find out the personal characteristic of users, usage amount of spaces and satisfaction, complaint and needs of users about parks and urban furnitures in the both of parks. As a result, parks are in different areas and have got different user groups, the main comman lacks are; care, repair, auditing and security. To prevent all these lacks first of all the users must be trained, to have an urban living style quality and to own the urban spaces.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Yapılanmamış kamusal mekan, Park, Kent mobilyası, Unconstructed public space, Park, Urban furniture
Alıntı