An Examination Of Factors Affecting E-retailer Revisit Intention: An Experimental Study On Individual-related And Relational Causes

dc.contributor.advisor Karaosmanoğlu, Elif tr_TR
dc.contributor.author Altıniğne, Neşenur tr_TR
dc.contributor.authorID 498126 tr_TR
dc.contributor.department Management en_US
dc.contributor.department İşletme tr_TR
dc.date 2018 tr_TR
dc.date.accessioned 2020-01-03T11:59:08Z
dc.date.available 2020-01-03T11:59:08Z
dc.date.issued 2018 tr_TR
dc.description Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018 en_US
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 tr_TR
dc.description.abstract Visual appeal of a web site is an important consideration in the success of online retailing since enjoyment guides behavior. The visual complexity of a context in which e-retailer displays its products may affect its perceived enjoyment by influencing processing fluency and perceived control and in turn revisit intentions. By conducting 3 experimental design studies it is expected to provide evidence that individuals process an online atmosphere more fluently, thus increasing its enjoyment, when it is presented in a low rather than high complexity context. Furthermore, the moderating effects of self-construal and perceived risk are also explored. en_US
dc.description.abstract Bir online alışveriş sitesinin görsel özellikleri elektronik perakendecilikte (e-perakende) başarıyı etkileyen önemli faktörlerden biridir. E-perakendede ürünlerin sergilendiği alışveriş sitesinin görsel karmaşıklığı, sürecin akıcılığı ve algılanan kontrol üzerinden tüketicinin alışverişten duyduğu hazzı ve dolayısıyla tüketicilerin yeniden satın alma ve ziyaret etme davranışlarını etkileyebilir. Üç aşamadan oluşan bu araştırmada, deneysel serim yöntemi kullanımış olup, çevrimiçi (online) alışveriş sitesinin görsel karmaşıklığı çok ve az olarak değişimlenmiş (manipülasyon) ve tüketicilerin verecekleri tekrar alışveriş etmek için siteyi ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Tezde aynı zamanda benlik kurgusu ve algılanan risk değişkenlerinin moderatör etkisi de incelenmiştir. tr_TR
dc.description.degree M.A tr_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/18177
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.subject Business Administration en_US
dc.subject Electronic commerce en_US
dc.subject Enjoyment en_US
dc.subject Retail enterprises en_US
dc.subject Retail sector en_US
dc.subject Retailers en_US
dc.subject Revisit intention en_US
dc.subject Repurchase en_US
dc.subject Visitor satisfaction en_US
dc.subject Online shopping en_US
dc.subject İşletme tr_TR
dc.subject Elektronik ticaret tr_TR
dc.subject Haz tr_TR
dc.subject Perakende satış işletmeleri tr_TR
dc.subject Perakende sektörü tr_TR
dc.subject Perakendeciler tr_TR
dc.subject Tekrar gelme niyeti tr_TR
dc.subject Yeniden satın alma tr_TR
dc.subject Ziyaretçi memnuniyeti tr_TR
dc.subject Çevrimiçi alışveriş tr_TR
dc.title An Examination Of Factors Affecting E-retailer Revisit Intention: An Experimental Study On Individual-related And Relational Causes en_US
dc.title.alternative E-perakende Ortamında Yeniden Ziyaret Etme Niyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Bireysel Ve İlişkisel Nedenler Üzerine Deneysel Bir Çalışma tr_TR
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar