An Examination Of Factors Affecting E-retailer Revisit Intention: An Experimental Study On Individual-related And Relational Causes

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2018
Yazarlar
Altıniğne, Neşenur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Visual appeal of a web site is an important consideration in the success of online retailing since enjoyment guides behavior. The visual complexity of a context in which e-retailer displays its products may affect its perceived enjoyment by influencing processing fluency and perceived control and in turn revisit intentions. By conducting 3 experimental design studies it is expected to provide evidence that individuals process an online atmosphere more fluently, thus increasing its enjoyment, when it is presented in a low rather than high complexity context. Furthermore, the moderating effects of self-construal and perceived risk are also explored.
Bir online alışveriş sitesinin görsel özellikleri elektronik perakendecilikte (e-perakende) başarıyı etkileyen önemli faktörlerden biridir. E-perakendede ürünlerin sergilendiği alışveriş sitesinin görsel karmaşıklığı, sürecin akıcılığı ve algılanan kontrol üzerinden tüketicinin alışverişten duyduğu hazzı ve dolayısıyla tüketicilerin yeniden satın alma ve ziyaret etme davranışlarını etkileyebilir. Üç aşamadan oluşan bu araştırmada, deneysel serim yöntemi kullanımış olup, çevrimiçi (online) alışveriş sitesinin görsel karmaşıklığı çok ve az olarak değişimlenmiş (manipülasyon) ve tüketicilerin verecekleri tekrar alışveriş etmek için siteyi ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Tezde aynı zamanda benlik kurgusu ve algılanan risk değişkenlerinin moderatör etkisi de incelenmiştir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
Business Administration, Electronic commerce, Enjoyment, Retail enterprises, Retail sector, Retailers, Revisit intention, Repurchase, Visitor satisfaction, Online shopping, İşletme, Elektronik ticaret, Haz, Perakende satış işletmeleri, Perakende sektörü, Perakendeciler, Tekrar gelme niyeti, Yeniden satın alma, Ziyaretçi memnuniyeti, Çevrimiçi alışveriş
Alıntı