Cam Ergitme Fırını Rejeneratör Üst Yapı Refrakterleri İçin Testler

dc.contributor.advisor Yücel, Onuralp tr_TR
dc.contributor.author İzmirlioğlu, E. Burak tr_TR
dc.contributor.department Malzeme tr_TR
dc.contributor.department Material of Science en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-10T12:08:47Z
dc.date.available 2015-12-10T12:08:47Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, cam ergitme fırını rejeneratör atmosferinin yaratıldığı bir test fırını yapılmış, bu fırında rejeneratör üst yapı refrakteri olarak kullanılan ve kullanılması düşünülen refrakterler, yanma gazları ve cam yapıcı oksitlerin etkili olduğu bir ortamda korozyon testine tabii tutulmuştur. Bu yöntemle hem refrakterler test edilip birbirleriyle karşılaştırılmış, hem de korozif malzemelerin refrakterlere etkileri incelenmiştir. Seçilen 3 adet manyezit, 2 adet manyezit zirkon, 1 adet alüminosilika, 1 adet zirkon alüminosilika ve 1 adet silika refrakter 1400-14500C de, saatte 10g. korozif madde püskürtülerek, 6 saat boyunca deneye tabii tutulmuştur.Deneyden çıkartılan refrakterlerin reaksiyon yüzeylerinden çıkartılan ince kesit ve elektron mikroskobu numuneleri incelenmiştir. Deney sonuçlarına göre, manyezit refrakterlerin korozif bileşenlerden en fazla etkilendiği, manyezit zirkon refrakterlerin daha az etkilendiği, silika refrakterin deney şartlarına dayanamayıp parçalandığı, zirkonlu ile alüminosilika refrakterlerin ise diğer refrakterlere göre en az etkilendiği gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a test furnace that simulated glass melting furnace regenerator atmosphere, was built and rafractories which are use and planned to be used as regenerator superstructures are tested under corrosive conditions such as glass forming oxides and combustion gases. Thus, refractories were tested and compared, and the effect of corrosive components on refractories are studied. Selected refractories, 3 magnesia-, 2 magnesia-zircon-, 1 aluminosilicate-, 1 zirconia-, 1 silica-based, were exposed to 10g. corrosive material per hour at 1400-14500C in furnace, for 6 hours. After the experiments,specimens that are prepared from the refractory samples’ reaction zones, are analysed via both optical and scanning electron microscopy (SEM). According to experimental results, magnesia refractories were the most affected ones by corrosive components, magnesia-zirconia were less affected, silica refractory was collapsed, aliminosilacate and zircon bricks were the least affected refractories for this test conditions. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11283
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Cam Ergitme Fırını tr_TR
dc.subject Rejeneratör tr_TR
dc.subject Refrakter tr_TR
dc.subject Glass melting furnace en_US
dc.subject regenerator en_US
dc.subject refractory en_US
dc.title Cam Ergitme Fırını Rejeneratör Üst Yapı Refrakterleri İçin Testler tr_TR
dc.title.alternative Tests For Glass Melting Furnace Regenerator Superstructure Refractories en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
598.pdf
Boyut:
6.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama