Eskişehir – Sivrihisar Civarındaki Opal Oluşumlarının Jeolojik, Jeokimyasal Ve Gemolojik İncelenmesi

dc.contributor.advisor Kırıkoglu, Sezai tr_TR
dc.contributor.author Akbulut, Esin tr_TR
dc.contributor.department Uygulama Jeoloji tr_TR
dc.contributor.department Applied Geology en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-25T13:14:18Z
dc.date.available 2015-08-25T13:14:18Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu tez kapsamında Eskişehir, Mihalıççık yolu üzerinde bulunan Karacakaya köyü ve çevresinde oluşan opal ve kalsedon oluşumları incelenmiştir. Opallerin oluşum mekanizmaları, mineralojik, petrografik ve jeokimyasal olarak irdelenmiştir. Çalışma alanındaki litolojik birimler, Triyas yaşlı metamorfitler, Triyas yaşlı peridotitler, Jura - Kretase kireçtaşları, Alt Eosen yaşlı konglomera – kumtaşı üyesi, Alt Miyosen yaşlı Hisartepe Andeziti ve Alt – Orta Miyosen yaşlı Kireçtaşı, Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar şeklinde sıralanmıştır. Opal ve kalsedon içeren oluşumlar, Karacakaya köyünü de içine alan ve köyün kuzeybatısına doğru uzanan serpantinitler ile Alt Eosen yaşlı konglomera - kumtaşı üyesi arasındaki zon boyunca yer almaktadır. Yapılan mineralojik çalışmalar ve kimyasal değerlendirmeler sonucunda, bölgedeki tektonizmanın yarattığı kırık ve çatlaklara ilk giren silisli çözeltilerin, meteorik suların etkisiyle hızlı bir soğuma geçirdiğini ve opal oluşumuna yol açtığını göstermektedir. Bu ilk evreden sonra gelmeye devam eden silisli çözeltiler, tüketilen su ve bağıl olarak daha yavaş soğuma ile mikrokristalin ve kriptokristalin kuvars oluşumuna olanak vermiştir. Ayrıca yapılan jeokimyasal incelemeler sonucunda yeşilin baskın olduğu opallerin renginin, ana kayaçtan kaynaklanan Ni içeriğine bağlı olduğunu düşündürmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, opal and chalcedony occurences are mineralogically, petrographically and geochemically investigated in Eskişehir, Karacakaya village. The lithological unites in the studied are are: Triasic metamorphic base rocks, Jurassic - Cretaceous limestone, Eocene conglomerate – sandstone unit, Miocene Hisartepe andesite, Mid-Miocene limestone and Quaternary aluvial deposits. Occurences are found between serpentinites and conglomerate-sandstone units near Karacakaya village. As we know, listweanites are altered rocks, which are formed by hydrotermal alteration of serpentinized ultrabasic rocks. Co, Ni, Hg, and Au mineralizations commonly accompany to this process. In this thesis, the relationship between listweanites and opal-chalcedony occurences from Karacakaya is investigated. Mineralogical and chemical studies showed that the opal and chalcedony occurences are affected by the silicified solutions that injected through the tectonic zones along with fractures and cracks of host rock. The contribution of meteoric waters caused fast cooling and opal and chalcedony crystals were formed depending on these processes. It is believed that the green colour of opal and chalcedonies (chrysoprase) were resulted from Ni-bearing layer silicates. Nikel abundance up to 1000 ppm in the studied opals is the evidence of green colour. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8665
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Eskişehir tr_TR
dc.subject Karacakaya tr_TR
dc.subject Opal tr_TR
dc.subject Kalsedon tr_TR
dc.subject Nikel tr_TR
dc.subject Opal en_US
dc.subject Chalcedony en_US
dc.subject Karacakaya Village en_US
dc.subject Listweanite en_US
dc.subject Nickel en_US
dc.title Eskişehir – Sivrihisar Civarındaki Opal Oluşumlarının Jeolojik, Jeokimyasal Ve Gemolojik İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Geological, Geochemical And Gemological Investigation Of Opal Occurences In Eskisehir-sivrihisar Region en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4343.pdf
Boyut:
58.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama