Kiriş Destekli Kompozit Bir Plakanın Bir Arada Uygulanan Eksenel Ve Kesme Yükü Altında Burkulma Ve Burkulma Sonrası Davranışları

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Akay, Erkan
Yaman, Yavuz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada kesme ve eksenel basma yükü altında, tabakalı karbon fiber takviyeli kompozit bir plakanın burkulma öncesi ve sonrası davranışları araştırılmıştır. Eksenel basma yükünün yanında eş zamanlı kesme yüküne de maruz kalan kiriş destekli plakalarda, özellikle burkulma sonrası davranışların oldukça karmaşık olmasından dolayı sonlu elemanlar yöntemi gibi sayısal tabanlı bir çözücü olmadan panel davranışlarını hesaplamak oldukça zordur. Bu çalışmada, sonlu elemanlar modelleme yönteminin doğrulanması ve hassasiyet çalışmalarının tamamlanmasının ardından, kiriş destekli plakanın burkulma ve burkulma sonrasındaki davranışında eksenel basma yükünün yanında kesme yükünün de etkisi incelenmiştir.
In this study, the buckling and post buckling behavior of stiffened carbon fiber reinforced composite panels under compressive axial and shear combined loading were investigated. When both shear and axial load (tension or compression) act on a stiffened panel at the same time, the state of stress developing in the post-buckling skin is quite complicated. The necessary computational model is usually based on Finite Element Modelling (FEM). In this study after verifying the FEMand completing the sensitivity studies; the buckling and post buckling phenomenons were examined in order to see the effects of shear loading as well as the axial compressive loading on a stiffened composite panel.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı