Ardışık Kesikli Reaktörler İle Deri Endüstrisi Atıksularında, Karbon Ve Azot Gideriminin Araştırılması

dc.contributor.advisor Orhon, Derin tr_TR
dc.contributor.author Murat, Selda tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-19T12:13:52Z
dc.date.available 2015-11-19T12:13:52Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada deri endüstrisi atıksularında, Ardışık Kesikli Reaktörler (AKR) ile karbon ve azot giderimi araştırılmıştır. Çalışmada İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ön çöktürme çıkış suyu ile beslenen pilot reaktör kullanılmıştır. Pilot AKR aralık 2000 ve aralık 2001 tarihleri arasında yaklaşık 12 ay çalıştırılmıştır. Reaktör ilk olarak, karbon ve azot giderimi için günde 1 çevrim yapacak şekilde ayarlanmıştır. Tam nitrifikasyon sağlanması amacıyla toplam çamur yaşı 15 gün seçilmiş, nominal hidrolik bekletme süresi ise 3 gün olarak ayarlanmıştır. İkinci işletmede ise reaktör, günde iki çevrim yapacak şekilde ayarlanmış, nominal hidrolik bekletme süresi 3 gün, toplam çamur yaşı ise 15 gün seçilmiştir. Çalışma sonuçları; (i) AKR deri endüstrisinde etkili karbon ve azot giderimi için uygundur. AKR ile azot gideriminde işletme parametreleri kolay ayarlanabilmektedir. Sürekli aktif çamur sistemleri ile karşılaştırıldığında V0/VF oranı bu amaçla kullanılan ilave bir parametredir. (ii) kütle dengesi ile sistemin nutrient giderim verimi doğru hesaplanmıştır. (iii) deri endüstrisi için proses katsayıları verilmiş ve bu katsayıların doğruluğu deneysel çalışmaların model kalibrasyonu ile test edilişmitir. (iv) nitrifikasyonun, sıcaklık, klorür ve krom inhibisyonları literatür ile uyumlu bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The objective of the study is to highlight the major features of the SBR technology for carbon and nitrogen removal, applicable to tannery effluents. A pilot-scale SBR was installed on site to treat the plain-settled tannery effluent. The pilot SBR unit was operated for 12 months, from the beginning of December 2000 to the end of December 2001. The first operation for carbon and nitrogen removal was designed one cycle a day, the system was ultimately adjusted to a total sludge age of 15 days to ensure complete nitrification and the nominal hydraulic retention time was set to 3 days. The second operation was designed two cycles a day, a total sludge age of 15 days and the nominal hydraulic retention time was set to 3 days. The findings of the study may be reviewed to conclude that: (i) SBR is well suited to tannery wastewater for effective COD and N removal. It offers the flexibility of adjusting the degree of N removal by appropriate manipulation of the operating parameters. Compared to continuous-flow activated sludge, the V0/VF ratio is the essential additional parameter for this purpose (ii) In this study, mass balance provided an accurate and satisfactory confirmation of system performance for nutrient removal. (iii) The study has defined major process coefficients for tannery wastewater and tested their validity by means of model calibration of the experimental data. (iv) The temperature, chlorine and chromium inhibitions of nitrification given in the literature have been compromised. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10487
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Deri endüstrisi atıksuyu tr_TR
dc.subject AKR tr_TR
dc.subject Çevrim tr_TR
dc.subject Nitrifikasyon inhibisyonu tr_TR
dc.subject Tannery Wastewater en_US
dc.subject Sequencing Batch Reactor en_US
dc.subject Cycle en_US
dc.subject Nitrification Inhibition en_US
dc.title Ardışık Kesikli Reaktörler İle Deri Endüstrisi Atıksularında, Karbon Ve Azot Gideriminin Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Sequencing Batch Reactor Treatment Of Tannery Wastewater For Carbon And Nitrogen Removal en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
864.pdf
Boyut:
12.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama