Çift Kabuklu Cephelerin Isı Kayıplarının Hesaplanmasında Kullanılabilinecek Yeni Bir Yaklaşım

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çetintaş, K. Ferit
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çift kabuklu cephelerin yapıların ısıtma yükleri üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu çalışmada çift kabuklu cephelerin ısı kayıplarının belirlenmesine yönelik yeni bir metot geliştirilmiş, çift kabuklu cepheye sahip bir büro binasının ısı kayıpları ile tek kabuklu cepheye sahip büro binasının ısı kayıpları karşılaştırılarak çift kabuklu cephelerin ısı kayıpları üzerindeki etkisi ortaya konmuştur. Çift kabuklu cephelerde ısı kayıplarını belirlemeye yönelik B. Todorovic tarafından geliştirilen yönteme bazı düzeltmeler yapılmak ve yeni bir aşama eklemek suretiyle yeni bir yöntem elde edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan yöntem iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada kabuklar arasındaki boşluk sıcaklıkları hesaplanmıştır. İkinci aşamada ise ara boşluk sıcaklıkları dış ortam sıcaklığı olarak kabul edilerek, ısı kayıpları ve bileşenlerin yüzey sıcaklıkları zamana bağlı rejimde sonlu farklar nümerik metoduyla hesaplanmıştır. Geliştirilen metot İstanbul’un iklimsel koşullarına göre İstanbul’un en soğuk dönemini temsil eden Ocak ayında örnek bir ofis binasına uygulanmıştır. Sonuç olarak çift kabuklu cepheye sahip binada ısı kayıplarında önemli ölçüde azalma söz konusudur.
Double skin façade has great effect on building energy demand. In this study, a new approach for double skin façade’s heat loss calculation was proposed, a single skin and a double skin facade heat loss were compared to show the double skin’s effect on building energy demand. The method is formed of a modified step, which is the modification of the method developed by B. Todorovic, and an additional step for the time dependent heat transfer calculations. In the first step, inter-space temperature calculated. In the second step, inter-space temperature, which is calculated in the previous step, are assumed as outdoor temperature and heat transfer in inner skin’s components calculated in unsteady condition. Temperature estimation method here is adapted to the heat loss of step-by-step hourly calculation. The new method developed in the research is applied on an office building in İstanbul assuming that it would be renovated with double skin façade. Calculations have been made for the average climatic conditions of January which is representing winter period in İstanbul. According to results of this application study single skin office building’s heat loss higher than that of double skin office building.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Çift kabuklu cepheler, Enerji etkin tasarım, Double skin facades, Low energy buildings
Alıntı