Farklı Kesitli Ezilme Kutularının Enerji Yutma Kapasitelerinin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Cerit, M. E.
Güler, M. A.
Bayram, B.
Gerçeker, B.
Karakaya, E.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada kabuk yapıdaki konik ezilme elemanlarının eksenel darbe yüklemesi altındaki ezilme davranışları sayısal analiz ile belirlenmiş ve karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ezilme elemanlarında, kesit geometrisi, et kalınlığı ve yarı-koniklik açısı tasarım parametreleri olarak ele alınmıştır. Bir ucundan sabitlenen ezilme elemanları, açık sonlu eleman kodu Ls-Dyna'da hızı ve kütlesi olan rijit duvar ile çarpıştırılmıştır. Bu çarpışma analizi sonucunda, farklı kesit, et kalınlığı ve açılardaki ezilme elemanlarının enerji yutma karakteristiği ve ezilme kuvvetleri elde edilmiştir.
İn this study, the crush behaviour of thin-walled conical Shell structures under axial impact loading was determined numerically and investigated comparatively. Cross-section geometry, wall thickness and semi-apical angle was selected as design parameters for the crush elements. Crush elements were fıxed at one end and impacted by a rigid wall with specified mass and velocity by using explicit finite element code Ls-Dyna. After crash simulations, energy absorption characteristics and crush force were obtained for crush elements having different cross-sections, wall thicknesses and semi-apical angles.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı