Ürünlerinin Değerlendirilmesi İçin Bir Yöntem

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Fesligil, Ahmet Önder
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde, global rekabet hızla ilerlemekte ve tasarımlar ürünlerin satışında önemli bir etken olmaktadırlar. Fakat tasarımların bu hızlı rekabet ortamındaki değerlendirilmelerinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu tezde üretilen tasarımların değerlendirilebilmesi için bir metod önerilmektedir. Değerlendirme sürecinde, söz konusu ürün tasarımının üretilmesi ve tasarlanmasındaki tüm olası problemler birbiri ile karşılaştırılarak öncelikleri belirlenmekte ve analitik hiyerarşi prosesi ile değerlendirmesi yapılmaktadır. Tez konusu değerlendirme yöntemi ile ürün değerlendirilebilecek ve tasarımdan pazara tüm yaşam döngüsü içinde, ürün yönetimi için kullanışlı bir araç olacaktır.
Nowadays, global competition is rapidly developing and design is becoming an important factor that effects the sale of products. In some cases some problems can be faced for evaluation of products during the rapidly developing competition environment. In this study, a model is proposed for estimation of the products. During the evaluation process, priorites of all the possible problems for producing and designing of product design are considered by comparing them with each other, and evaluated by analytic hierarchy process. Therefore, by the product evaluation defined in this study, products can be evaluated, and then will be a usable tool for product management for all life cycle of the product starting from design stage to the marketing.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
ürün, tasarım, değerlendirme, product, design, evaluation
Alıntı