Genişbant Gsm-umts Mikroşerit Yama Anten Tasarımı

dc.contributor.advisor Yapar, Funda Akleman tr_TR
dc.contributor.author Özdemir, Danış tr_TR
dc.contributor.department Telekomünikasyon Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Telecommunication Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-07-02 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:34:47Z
dc.date.available 2015-07-13T10:34:47Z
dc.date.issued 2009-07-02 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Ülkemizde ve dünyada GSM’den UMTS’e geçişin yaşandığı bu günlerde, her iki gezgin haberleşme teknolojisini birden destekleyen bir anten, cep telefonu servis sağlayıcıları tarafından tercih edilebilir. Kapalı alanlara yerleştirilecek olan küçük istasyonlarda, küçük boyutlu antenlerin kullanılmasının daha uygun olması nedeni ile, mikroşerit antenler söz konusu amaç için kullanılabilir. Bu yayın kapsamında, öncelikle antenler ve kablosuz haberleşmede üstlendikleri roller tanıtılmış, daha sonra antenlerin ışıma mekanizmalarına değinilerek, genel olarak anten tipleri tanıtılmıştır. Çalışmada tasarlanacak antene ilişkin temellerin daha iyi anlaşılabilmesi için mikroşerit antenlerin genel yapı ve besleme teknikleri incelenmiş, ortaya çıkabilecek dezavantalara karşı nasıl teknikler kullanılabileceği açıklanmıştır. Daha sonra, tasarlanmak istenen antenin desteklemesi istenen gezgin haberleşme teknolojilerine (GSM ve UMTS) dair tanıtıcı bilgiler verilmiş, bu teknolojilerin tarihçeleri ve birbirleri ile olan ilişkileri açıklanmıştır. Bu aşamadan sonra ise antenin tasarımı anlatılmış, anten boyutlarının belirlenmesinde kullanılan kriterler, yapılan tercihler betimlenmiş, son olarak tasarım sırasında gerçekleştirilen simülasyon ve ölçümlerden elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract An antenna that will operate on both frequency bands required for the wireless communication technologies GSM and UMTS may be preferred by mobile telephony service providers, because there is a migration from GSM to UMTS. Since small sized antennas are more convenient for indoor mobile communication, a microstrip patch antenna can be used for that aim. Within this thesis, firstly antennas and their role in wireless communication are introduced ; then the mechanism of radiation and types of antennas are described. In order to give an explanation about the properties of the antenna that will be designed within this project, especieally the microstrip patch antennas are focused on and the other ones are briefly introcuded. The general structure and feeding techniques for microstrip antennas are discussed, then possible techniques for solving problems have been explained. After that, some information is given about the GSM and UMTS technologies that the designed antenna should be compatible with and the relations between those technologies have been explained. After that stage, the design process of the antenna is explained in detail and the criteria used for determining the sizes are discussed together with the results obtained via simmulation and measurement. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7756
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject GSM tr_TR
dc.subject UMTS tr_TR
dc.subject mikroşerit tr_TR
dc.subject yama anten tr_TR
dc.subject genişband tr_TR
dc.subject anten tasarımı tr_TR
dc.subject GSM en_US
dc.subject UMTS en_US
dc.subject microstrip en_US
dc.subject patch antenna en_US
dc.subject broadband en_US
dc.subject antenna design en_US
dc.title Genişbant Gsm-umts Mikroşerit Yama Anten Tasarımı tr_TR
dc.title.alternative Design Of A Broadband Gsm-umts Microstrip Patch Antenna en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9729.pdf
Boyut:
3.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama