Pamuk Ve Pamuk/akrilik Karışımı İpliklerin Boyanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Turan, Özcan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, dünya tekstil üretiminin büyük bölümünü oluşturan pamuk ve pamuk/akrilik karışımı ipliklerin bobin formunda boyama metodları incelenmiştir. Öncelikle söz konusu elyafın boyanma özelliklerinde önemli etkiye sahip olan fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Alternatif boyama metodları ve boyarmadde grupları araştırılmıştır. Sonuç olarak pamuklu boyamacılığında reaktif boyarmaddelerin, akrilik boyamacılığında ise katyonik boyarmaddelerin yaygın olarak kullanıldığı görülerek ayrı ayrı iki elyaf için iki boya grubu da incelenmiş,işletme bazında denenmiş ve uygulanan prosesler belirtilmiştir. Ayrıca pamuk ve pamuk/akrilik boyamasının ön ve ard işlemleri ile birlikte kullanılan yardımcı kimyasallar ve makina parkı da detaylı olarak incelenmiştir.
In this study the dyeing methods of cotton and cotton/acrylic blended yarn which are the most common used textile fibre in the world are investigated. Firstly, the phsical and chemical properties of both fibres are undertaken which have important effect on dyeing . Also alternative dyestuff and dyeing methods for both fibre types were studied. It is determined that reactive dyestuff are most common used dyestuffs for coloring cotton and cationic dyestuffs for acrylic fibre. Both of these dyestuffs are investigated in the plant and all proseses are determined in this study. Furthermore, all pre and after proseses and the chemicals and machines are studied and determined in detail.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Pamuk, Akrilik, Reaktif, Katyonik, Küp, Cotton, Acryilic, Reactive, Cationic, Vat
Alıntı