Farklı İklim Bölgelerinde Bir İlköğretim Tip Projesinin Enerji Etkin Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-12
Yazarlar
Yılmaz, Yiğit
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalısmasında enerji etkin dönüsümün zorunluluğu ve Türkiye’nin tamamında uygulanan kamusal bir örnek olan 131/a ilköğretim okulunun enerji etkin iyilestirilmesi asamasal olarak ele alınmıstır. Đlköğretim okulunun uygulandığı varsayılan 5 farklı iklim bölgesinden birer pilot ilde asamalar halinde enerji verimliliğini arttırma uygulama çalısmaları yapılmıstır. Tez çalısması 5 bölüm ve ekler bölümünden olusmaktadır. Birinci bölümde, enerji etkin kullanımının önemi açıklanmıs, uygulamanın amacı, kapsamı ve asamalarına teorik olarak değinilmistir. Đkinci bölümde, Türkiye’deki iklim bölgeleri ve bu iklim bölgelerinde enerji etkin yaklasımlar anlatılmıstır. Üçüncü bölümde, ilköğretim okullarında enerji etkin dönüsümün önemi ve dönüsüm uygulaması yapılan ilköğretim okulunun tanıtımı yapılmıstır. Dördüncü bölümde ise ilköğretim okulunun mevcut durum enerji giderleri pilot illere göre hesaplanıp, ilköğretim okulu; enerji etkin yönlendirme, kabuğun optik ve termofiziksel özelliklerini enerji etkinlestirme, farklı termal kütlelerde enerji etkin malzeme alternatifleri üretme, cephelere göre farklılasma yöntemleriyle enerji etkin iyilestirilmeye çalısılmıstır. Sonuçlar hesaplanmıs çizelgelerle sunulmus, sağlanan tasarruflarla, enerji etkin yatırım maliyetlerinin geri ödeme süreleri güncel birim fiyatlarla göre hesaplanmıs, amorti süreleri bulunmustur. Besinci bölümde ise enerji etkin iyilestirme adımlarının sonuçları elde edilip, tavsiyelerde bulunulmustur.
In this thesis, the requirement of the energy efficient renovation and energy efficient improvement of a public representative Primary School 131 A which is applied all over Turkey is depicted gradually. In Turkey it is seen that five distinct climatic regions occur thus in the pilot cities that are chosen from these five regions, the studies are based on increasing the energy efficiency and finally the results are presented as charts. The thesis is consisted of five sections and an appendix. In the first part, the use of the energy efficient renovation is explained, the aim, concept and the stages of this study are mentioned. In the second part, the climatic regions of Turkey and the energy efficient approaches are represented. In the third part, the importance of the energy efficient renovation is emphasized and the primary school is introduced. In the fourth part, the present energy outgoings of these primary schools are calculated and the schools are tried to be energy efficient improvement by orientation, the energy efficiency of the optical and thermo physical properties of the surface, the production of the alternative energy efficient materials in different thermal masses and alternatives of facades. The payback times of renovation are calculated .In the fifth part according to conclusions, new suggestions are recommended.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
iklim bölgeleri, enerji etkin, termal kütle, climatic region, energy efficient, thermal mass
Alıntı