Aspergillus Section Flavi Gelişimine Ve Toksin Üretimine Süre-sıcaklık Etkisinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Heperkan, Dilek tr_TR
dc.contributor.author Esen, Aysu Dalgıç tr_TR
dc.contributor.department Gıda Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Food Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 13.06.2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T13:57:47Z
dc.date.available 2015-05-18T13:57:47Z
dc.date.issued 21.06.2010 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Küf gelişimi ve mikotoksin üretimi pek çok çevresel faktörden etkilenmektedir. Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus üzerinde bu etkilerin incelenmesi, bu küflerin pek çok gıdada bulunmaları ve en toksik mikotoksin grubu olan aflatoksinleri üretmeleri sebebiyle büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada A. flavus ve A. parasiticus izolatlarının gelişimi ve mikotoksin üretimi üzerine süre-sıcaklık etkisi katı besiyerinde incelenmiştir. Küf izolatları farklı sürelerde (1, 2, 3, 4 saat) , farklı sıcaklık derecelerine (30°C, 35°C, 40°C, 45°C) maruz bırakılmış ve daha sonra 25°C’lik etüve alınarak 7 gün boyunca inkübe edilmiştir. Küf gelişimi, 24 saat aralıklarla koloni çapı ölçülerek belirlenmiş ve günlük olarak değerlendirilmiştir. Aflatoksin üretimi üzerine süre-sıcaklık etkisi, 7 günlük inkübasyon sonunda HPLC analizleri ile saptanmıştır. Elde edilen veriler, 25°C’de inkübe edilen kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. İnkübasyonun belirli bir aşamasından sonra, 40 ve 45°C’lik uygulamaların A. flavus ve A. parasiticus gelişiminde azalmaya, 30 ve 35°C’lik uygulamaların yalnızca A. parasiticus gelişiminde artışa sebep olduğu belirlenmiştir. Kontrol grubunda aflatoksin B1 üretiminin maksimum düzeyde olduğu, süre-sıcaklık uygulamaları ile aflatoksin B1 üretiminin azaldığı saptanmıştır. İzolatların aflatoksin B2 üretiminde izolatlar arası farklılık görülmüş, süre-sıcaklık uygulamasına bağlı olarak toksin miktarında kontrol grubuna göre artış veya azalma belirlenmiştir. 40 ve 45°C’lik uygulamarın aflatoksin G1 üretiminde artışa neden olduğu saptanmıştır. A. parasiticus izolatının aflatoksin G2 üretiminde ve toplam aflatoksin miktarında süre-sıcaklık uygulamalarının istatistiksel açıdan bir farklılığa sebep olmadığı belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Fungal growth and mycotoxin production are influenced by a variety of extrinsic factors. Investigating these factors on Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus has a great importance because their presence in lots of foods and their ability to produce aflatoxins which are the most carcinogenic mycotoxins. In this study, effect of different time-temperature combinations on growth and mycotoxin production of A.flavus and A.parasiticus isolates was evaluated in solid media. The isolates were incubated at 25°C for 7 days after they were exposed to different time (1, 2, 3 and 4 hours)-temperature (30°C, 35°C, 40°C, 45°C) effects. Fungal growth was examined daily by measuring the diameter of the colonies.The effect of time-temperature on mycotoxin production is evaluated by HPLC with the isolates incubated for 7 days. Results were compared with the control groups incubated at 25°C. It was observed that, after a definite period of incubation, treatments at 40 and 45°C cause reduction in growth whereas treatments at 30 and 35°C improves only A. parasiticus growth. The isolates incubated at 25°C for 7 days produce aflatoxin B1 at maximum levels, toxin production decreases by time-temperature effect. The difference in behaviour of aflatoxin B2 production was seen between isolates, the decrease or increase in the amount was observed compared with the control groups. It was found that treatments at 40 and 45°C improves aflatoxin G1 production and statistically, time- temperature effects do not cause any difference on aflatoxin G2 production and on total aflatoxin concentration of A. parasiticus. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2243
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Aflatoksin tr_TR
dc.subject A. flavus tr_TR
dc.subject A. parasiticus tr_TR
dc.subject Sıcaklık tr_TR
dc.subject Aflatoxin en_US
dc.subject A. flavus en_US
dc.subject A. parasiticus en_US
dc.subject Temperature en_US
dc.title Aspergillus Section Flavi Gelişimine Ve Toksin Üretimine Süre-sıcaklık Etkisinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination Of Time-temperature Effect On Growth And Mycotoxin Production Of Aspergillus Section Flavi en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10439.pdf
Boyut:
1.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama