Mimari Form Ve Yüzey Saçıcılığının Akustik Parametreler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-24
Yazarlar
Ökten, Gizem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Konser salonları, müzik performanslarının yapıldığı hacimlerdir. Bu hacimlerde dinleyici ile ses kaynağı arasındaki iletişimin en iyi şekilde sağlanması gerekmektedir. Bir konser salonu tasarlarken, mimarın ve akustik danışmanın öncelikli amacı; müziği dinleyiciye müzikal özellikleri kaybolmaksızın en iyi şekilde verebilecek hacmi oluşturabilmektir. Hacim akustiği çalışmalarında, bir hacmin akustik kalitesinin belirlenebilmesi için akustik parametreler nesnel ve öznel olmak üzere iki aşamalı incelenmektedir. Günümüzde konser salonlarının öznel olarak değerlendirilmesi üzerine pek çok araştırma yapılmakta; bu araştırmalarda nesnel akustik parametreler ile öznel akustik parametreler arasında ilişkiler kurulmaya çalışılmaktadır. Bu ilişkiler kurulurken, tabii ki hacmin geometrik koşulları; yüzey malzemeleri; kaynak-dinleyici (alıcı) ilişkisi gibi tasarım kriterleri de göz önünde bulundurulmakta; dolayısıyla parametreler; öznel, nesnel ve tasarım kriterleri bir arada değerlendirilmektedir. Yüzyılın ilk yarısında yalnızca reverberasyon süresi, bir hacmin akustik kalitesini belirlemekteyken; günümüzde pek çok farklı parametre ve bileşenin de göz önünde bulundurulması gerektiği bilinmektedir. Her bir akustik parametre için uygun koşulların belirlenmesi, pek çok değişkene bağlı olduklarından dolayı oldukça karmaşık ve zaman alıcı bir işlemdir. Bu çalışmanın amacı; mimari form, boyut ve yüzey saçıcılığının; canlılık, ses yüksekliği, netlike ve mekansal algılama akustik parametreleri üzerindeki etkilerini incelemektir.
Concert halls are rooms for music performances; therefore the communication between the sound source and the audience is very important. To achieve good acoustical volumesResearches have been undertaken on acoustical qualities of halls until today for several times. Many of these researches analyze objective and subjective acoustical parameters together with architectural design parameters. Because it is hard to measure diffusion and hard to quantify the diffusing surfaces in the room, only a few researches have been undertaken on the effect of room shape and surface diffusion on acoustical parameters. This thesis aims to analyze and to undertand the effects of room shape and surface diffusion on following acoustical parameters namecy: liveness, loudness , slarity and spaciousness.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
mimari form, yüzey saçıcılığı, akustik parametreler, canlılık, netlik, mekansal algılama, room shape, surface diffusion, acoustical paraneters, liveness, loudness, clarity, spaciousness
Alıntı