Sanal, Sanal Kültür Ve Mimarlık

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kayapa, Nihal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
“Sanal”, iletişim teknolojilerinin en çok kullandığı kavramlardan biridir. Böyle olmasına rağmen üzerinde çok az düşünülen veya çok net tanımlamalara varılamadığı için atlanan bir kavramdır. Bu bilim kapsamında öncelikle sanal kavramının anlamı ortaya konuldu. Sanal genel olarak gerçekte yeri olmayan ve çoğunlukla da gerçeğin karşıtı olarak gösterilmektedir. Oysa sanal gerçeğin değil, hakikinin karşıtıdır. Gerçeğin farklı bir katmanı olan sanal, var olanı ama somut olmayanı tanımlar. Sanalın içinde barındırdığı potansiyeller ve kuvvetler, bir bütün olarak asla elde edilemeyecek organizasyonlar üzerinde, ayrıntılı bir biçimde çalışmayı sağlar. Bilgisayarlar tarafından yaratılan uzay, içinde farklı kuvvetler ve potansiyeller barındıran, hakikisi olmayan sanal bir uzaydır. Sanal uzay bireye farklı olasılıkları araştırmak yeni ilişkiler tanımlamak için gerekli mekanı sağlar. Sanal uzay bir bilgi uzayıdır fakat bu uzay bilgi ile ilgili bütün geleneksel formları değiştirmiştir. Sanal uzay ve olanakları bütün bilimleri bir başkalaşım sürecine sokmuştur. Bu sürecin sonucu olarak mimarlık alanında yeni ve farklı düşünceler ortaya çıkmıştır. Fakat mimarlık ve sanal arasındaki ilişkiyi sadece dijital ortamda yaratılan ve oradan fiziksel dünyaya yansıyan bir ilişki olarak tanımlamak eksik olacaktır. Mimarlık, sanal olan ile gerçekliği kesiştirerek nesneyi var etmeye çalışan bir kurgudur. Dolayısı ile sanal, her zaman mimari tasarım sürecinin bir parçası olmuştur. Sanal, mimari tasarım sürecinde daha önceden sorulmamış soruları ortaya çıkaran bir olgudur. Bu karakterinden dolayı kendisini sanal ile birleştiren mimarlık, mimarlığa farklı bir bakış açısı ile bakar ve henüz sorulmamış soruları mimarlığın içine sokar. Kendilerini sanal uzayda tanımlayan bu yeni mimariler mimarlığa yeni sorular eklemektedirler.
“Virtual” is one of the notions that are used very frequently by communication technologies. Despite its frequent uses, there is no consensus on the meaning of the virtual. In this thesis, we try define the meaning of the virtual. Virtual, in general, is taken as something on the opposite of reality. Yet, virtual, in fact, is not the opposite of real. But it is the opposite of actual. Virtual, one of the faces of the real defines the one that exists but that is no concrete. The potentials and the forces within the virtual affect the individual in a special way and provide him to study overall organisation in full and to the tiniest details, which s/he can never grasp as a whole. Space created by computers is virtual space and it includes different forces and potentials. Potentials and forces within the virtual space provide a space to man for investigating different possibilities and defining new relations. Virtual space is an information space. But, it changes all the traditional formats about information and redefined them. All sciences enter a differentiation and metamorphism process with new medium created by virtual space. Architecture also enters this new process and as a result of this, new and different approaches in architectural field come out. But, it will be inadequate to define the relation between architecture and virtual just as a relation that is created by the new medium shaped by computers and then reflected to the real world. Architecture is a fiction that concurs the real one and the virtual one. Therefore, virtual always takes place in the architectural design process as an important element. Virtual brings out the questions that have never been asked before. The architecture that combines itself with virtual, look problems from a different perspective and it adds new problems to the architecture. New architectures that define them in virtual space add new questions to the architecture.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Sanal, Siberuzay, Sanal kültür, Sanal Mimarlık, Dijital ortam, Virtual, Cyberspace, Virtual culture, Virtual Architecture, Digital medium
Alıntı