Şev Stabilitesi Analizinde Geri Hesap Yöntemi Ve Bir Vaka Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-11-05
Yazarlar
Akçakal, Önder
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışması kapsamında, şev stabilitesi kavramına öncelikli olarak değinilmiş ardından tahkik yöntemleri hakkında bilgiler verilmiştir. Şev stabilitesinin kaybolduğu, bir başka deyişle göçmenin gerçekleştiği durumlarda geri hesap yöntemi kullanılarak zemin parametrelerine nasıl ulaşıldığı konusunda bilgiler verilmiştir. Ayrıca, stabilite sorunu bulunan şevlerde alınabilecek iyileştirme önlemlerinden bahsedilmiştir. Son olarak da İstanbul Kemerburgaz’da gerçekleştirilen bir konut inşaatı sırasında desteksiz olarak açılan temel kazısında meydana gelen şev hareketi, önce limit denge yöntemini, sonra da sonlu elemanlar yöntemini kullanan bilgisayar programları kullanılarak geri hesap yöntemi ile incelenmiş ve elde edilen kesme dayanımı parametreleri karşılaştırılmıştır. Geri hesaplanan zemin parametrelerine göre yapılan iyileştirme projesi hakkında bilgiler aktarılmıştır.
In the scope of the thesis, an introduction and information of slope stability concept, analysis methods and specifically back calculation method are given. Subsequently, a slope failure case which took place during excavation for the foundations in a residential development area in Kemerburgaz in Istanbul is investigated. During the investigation, the computer programs using the limit equilibrium and more sophisticated finite elements method are used concurrently with the approach to back calculate the shear strength parameters from the geometry of the failed slope. Consequently, the determined set of parameters are compared and possible alternative methods for remedial measures are examined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Şev Stabilitesi, Geri Hesap Yöntemi, Zemin İyileştirmesi, Slope Stability, Back Calculation Method, Soil Improvement
Alıntı