Yarı-çekme Gerilmeli Bir Kirişin Statik, Modal Ve Harmonik Analizi

dc.contributor.advisor Doğan, Vedat Ziya tr_TR
dc.contributor.author Erek, Üstün Uygur tr_TR
dc.contributor.department Uçak Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Aircraft Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-09T14:14:08Z
dc.date.available 2015-11-09T14:14:08Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada Yarı-Çekme Gerilmeli bir kirişin, ticari bir sonlu elemanlar analiz programı olan ANSYS yardımıyla beş farklı durum için statik, modal ve harmonik analizi yapılmış ve statik analiz sonuçları NACA yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Çözümü gerçekleştirilen kiriş, gerek perde gerekse başlık ve dikmelerin gayet ince olması (mm mertebesinde) nedeniyle kabuk elemanlarla modellenmiştir. Parametrik çalışma kapsamında önce dikme kalınlığı sabit tutularak perde kalınlığı azaltılıp, arttırılmış, sonra perde kalınlığı sabit tutulup dikme kalınlığı azaltılıp arttırılmıştır. Program statik analiz için koşturulduktan sonra alt ve üst başlıklardaki gerilmeler NACA Yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Daha sonra modal analiz yapılarak her bir durum için ilk beş doğal frekans ve mod şekli belirlenmiştir. Mod şekillerinde en büyük yer değiştirmelerin olduğu yerler tesbit edilmiş ve her bir durum için üç kritik nokta belirlenerek bu noktalarda harmonik analiz sonucunda elde edilen z yönündeki yerdeğiştirmeler ve von Mises gerilmeleri değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a diagonal-tension beam is analysed by using a commercial finite element program (ANSYS) for five different cases. Static, Modal and Harmonic analyses are made and static analyses’ results are compared with NACA Method. Not only the web but also the flanges and stiffeners of the beam that is analysed was very thin and thus the whole beam modeled with shell elements. To make the analysis parametric, first the stiffener thickness held constant and web thickness is increased and decreased, then vice versa. After static analysis, the stress results at upper and lower flanges are compared with NACA Method. Then, modal analysis have been carried out for five different cases and first five natural frequncies and mode shapes are found for all cases. The regions that have maximum displacement in mode shapes has determined and for all cases three nodes selected from these regions to evaluate displacements at the z axis and von Mises stresses. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10166
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.subject Sonlu Elemanlar tr_TR
dc.subject Yarı-Çekme Gerilmeli Kirişler tr_TR
dc.subject Plakların Burkulması tr_TR
dc.subject Finite Elements en_US
dc.subject diagonal-tension beams en_US
dc.subject plate buckling en_US
dc.title Yarı-çekme Gerilmeli Bir Kirişin Statik, Modal Ve Harmonik Analizi tr_TR
dc.title.alternative Static, Modal And Harmonic Analyses Of A Semi-tension Field Beam en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2636.pdf
Boyut:
1.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama