Tedarikçi-alıcı Etkileşimlerinde Hizmetin Değer Yaratımı: Bir Uzman Sistem Yaklaşımı

dc.contributor.advisor Bayraktar, Demet tr_TR
dc.contributor.author Aykaç, Didem Selcen Öztürkcan tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-02-08 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-12T18:05:11Z
dc.date.available 2015-06-12T18:05:11Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Tedarikçiler, alıcılarının beklenti ve normlarına hitap eden hizmet özellikleri tasarlayabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda, bu araştırma öncelikle tedarikçilerin sundukları hizmetlerin, alıcı tarafında katma değerli olarak nitelenebilmesinin sebeplerine Tedarik Zinciri Yönetimi, tedarikçi-alıcı etkileşimleri, hizmetler, değer yaratımı, hizmet kalitesi literatürlerini tartışarak ışık tutmaktadır. Snell Kanunu’ndan uyarlanan analoji ile açıklayıcı model geliştirilmiştir. Geliştirilen model, sınanmak için otomotiv sektöründe tedarikçi ilişkileri pozisyonlarında çalışanlardan oluşturulan uzmanlar kuruluna sunulmuş, kullanılırlığı ve anlamlılığı açısından sınanmıştır. Nihayet, bu model çerçevesinde tedarikçilerin hizmetlerini alıcılarında üstün katma değer nitelik ile algılanması için hizmetlerini şekillendirmesine yardımcı olmak maksadı ile uzman sistem geliştirilmiştir. Geliştirilen uzman sistem ESSER (Expert System Application for Suppliers to Create Service Value) adı ile anılmaktadır. Türk otomotiv sektörü liderlerinden bir firmanın yedek parka ve lojistik bölümü ile firmanın 39 ana bayiisinin katılımı ile geliştirilen sistem için bilgi edinimi sürecinden altı uzmandan sekiz ay boyunca faydalanılmıştır. Kullanılan yöntemler direkt, indirekt ve grup bilgi edinimlerini içermiştir. Geliştirilen model bu araştırmanın ana katkılarından olmakla beraber, geliştirilen uzman sistem ile beraber tedarik zinciri yönetimi, hizmetler ve uzman sistemler literatürlerine katkı yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Suppliers demand more information on sophisticated norms and specifications of their buyers to formulate their services. In an attempt to shed the light, this research uncovers the possible causes of superior perceived buyer value creation upon supplier’s provision of services in a supply chain. An exploratory research model has been developed by the aid of an analogy from Snell’s Law of the physics. A panel of experts had been devised to confirm usefulness and meaningfulness of the developed model. Lastly, attention have been devoted to investigate what should a supplier provide in terms of services in order to create a superior perceived buyer value. It was found that the use of an expert system would allow the elusive and abstract concept of services to be handled in terms of symbolic reasoning. An expert system, ESSER (Expert System Application for Suppliers to Create Service Value), has been developed and tested in collaboration with a Turkish automotive firm’s spare parts and logistic department and her thirty-nine main national buyers. Knowledge acquisition took eight months with six human experts, where direct, indirect and group knowledge acquisition methods had been employed. Main contributions of this research endeavor to academia involves the developed exploratory model, which explains creation of superior perceived buyer value via provision of services in a supplier-buyer interaction. Later, an Expert System Application for Suppliers to Create Service Value (ESSER) is developed based on this model. Therefore, reference disciplines, including supply chain management, services, and expert systems have received contribution. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5026
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tedarik zinciri yönetimi tr_TR
dc.subject Tedarikçi-alıcı etkileşimi tr_TR
dc.subject Hizmetler tr_TR
dc.subject Değer yaratımı tr_TR
dc.subject Uzman Sistem tr_TR
dc.subject Supply Chain Management en_US
dc.subject Supplier-Buyer Interaction en_US
dc.subject Services en_US
dc.subject Value Creation en_US
dc.subject Expert System en_US
dc.title Tedarikçi-alıcı Etkileşimlerinde Hizmetin Değer Yaratımı: Bir Uzman Sistem Yaklaşımı tr_TR
dc.title.alternative Service Value Creation In Supplier-buyer Interactions: An Expert System Approach en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7849.pdf
Boyut:
1.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama