Türkiye De Peyzaj Mimarlığı Mesleği Ve Uygulamalarında Niteliğin Yükseltilmesine Yönelik Bir Model Önerisi

dc.contributor.advisor Yıldızcı, Ahmet Cengiz tr_TR
dc.contributor.author Kıray, Zeynep Demiröz tr_TR
dc.contributor.authorID 10034636 tr_TR
dc.contributor.department Peyzaj Mimarlığı tr_TR
dc.contributor.department Lanscape Architecture en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-05-01 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-29T15:51:20Z
dc.date.available 2015-05-29T15:51:20Z
dc.date.issued 2014-05-08 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Her meslek gibi, peyzaj mimarlığının da, örgün eğitim almış, bilgi ve becerilerini deneyimle geliştirip pekiştirmiş profesyonellerce uygulanması önemlidir. “Peyzaj mimarlığı mesleği uygulamalarının çevre ve toplum sağlığı, güvenliği ve refahı üzerinde doğrudan etkilerinin olması, mesleğin yetkin profesyoneller tarafından uygulanmasını gerektirir” hipotezine dayalı çalışmada öncelikle, “yetkinlik” kavramının temelini oluşturan, mesleğin “temel bilgi alanları” belirlenmiştir. Hatalı, ihmalkar uygulamaların olumsuz sonuçları, potansiyel tehlikelerin tanımlanmasıyla gösterilmiş; belirlenen olumsuz sonuçların, tasarım ve uygulamaların yetkin olmayan kişiler tarafından yapılmasından kaynaklandığını kanıtlamıştır. İncelemeler, mesleğin yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip ve bu bütünü mesleki ahlak kurallarına sadık kalarak kullanan profesyonellerce uygulanmasının, meslek pratiğinin düzenlenmesi ile sağlanabileceğini göstermiştir. Çalışmada, ek bir yöntem olarak, Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu IFLA üyesi yetmiş ülkede, mesleğin konumu ve yetkin profesyonellerce uygulanmasının sağlanması açısından yürürlüğe konmuş düzenlemelerin belirlenebilmesi için, uluslararası bir anket düzenlenmiştir. Türkiye ve dünyadaki diğer ülkelerde, meslek pratiğindeki düzenlemelerin karşılaştırılması, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Güney Afrika’nın, peyzaj mimarlığı mesleği pratiğinin en sıkı şekilde düzenlendiği ülkeler olduğunu göstermiştir. Mesleki düzenlemelerin olduğu, ancak uygulanmasında sıkıntıların yaşandığı ülkemizde, profesyonellerin kendi çalışmalarını belirli temel konularda denetleyecekleri, “bireysel kontrol” sisteminin, uygulanabilir bir model olabileceği sonucuna varılmıştır. Araştırmada elde edinilen bilgiler ışığında, birincisi çevrenin korunması, ikincisi toplum sağlığı ve güvenliğinin korunması için, tasarım ve uygulamalarda dikkat edilmesi gereken konuları içeren, iki ayrı kontrol listesi hazırlanmıştır. Ayrıca, dünyada yedi ülkede görülen, sadece Oda’nın belirlediği mesleğe kabul koşullarını yerine getirmiş profesyonel üyelere verilen özel ünvanlarla, hizmetlerin, nitelik ve yetkinlikleri garantilenmiş bu profesyonellerden alınmasının teşvik edildiği sistem, uygulanabilir bir model olarak önerilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Like every other profession, it is crucial that landscape architecture is practiced by professionals who have formal education and sufficient experience in which they have established and improved their knowledge and skills. In this study, based on the hypothesis that “due to the significant impact of landscape architectural work on the environment and on public health, safety and welfare, the profession must be practiced by competent professionals”, the foundation of the concept of competency, the profession’s “body of knowledge areas” were identified. The negative impact of incompetent, negligent practices were demonstrated with the potential to cause harm and it was proven that the incompetent practice was the main cause of the analyzed impacts. Research has shown that the practice of landscape architecture by professionals who have sufficient knowledge, skills and experience and a dedication to code of ethics could be achieved by proper professional regulation. As a second research method, an international survey among seventy International Federation of Landscape Architects (IFLA) member countries was conducted, to be able to determine the position of the profession and the method of regulations used to ensure the practice by qualified professionals in these countries. The analysis of the regulations in Turkey and around the world showed that the United States, Germany and South Africa are three countries where the profession is regulated at the highest level. A self-practice code, where the professionals would inspect their own work in certain basic areas, was determined to be the most applicable method for Turkey, where there currently is a professional regulation; however, there are issues in the enforcement of the set requirements. Aided with literature findings, two separate check lists; one for the protection of the environment and the other for the protection of public health and safety were prepared to be used as a reference in self inspection. Additionally, as seen in seven countries in the world, the system in which a special protected title is granted to professional members who possess the qualifications set by the national associations, was proposed as an applicable model. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3800
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Mesleki yetkinlik tr_TR
dc.subject Sürdürülebilir çevre tr_TR
dc.subject Toplum sağlığı tr_TR
dc.subject güvenliği ve refahı. tr_TR
dc.subject Professional competency en_US
dc.subject Sustainable environment en_US
dc.subject The protection of public health en_US
dc.subject safety and welfare. en_US
dc.title Türkiye De Peyzaj Mimarlığı Mesleği Ve Uygulamalarında Niteliğin Yükseltilmesine Yönelik Bir Model Önerisi tr_TR
dc.title.alternative A Proposed Model To Promote The Quality Of The Profession And Practice Of Landscape Architecture In Turkey en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
14465.pdf
Boyut:
9.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama