3 -n-tiyokarbamat İçeren Paklitaksel Türevlerinin Sentezi Ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karlığa, Bekir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Paklitaksel (Taxol), porsuk ağacının (Taxus Brevifolia) kabuğundan izole edilen doğal bir diterpen alkaloididir. Taxol, mikrotübül polimerine bağlanarak depolimerizasyonun kararlılığını sağlamasında rol oynar ve göğüs ve rahim kanserlerinin kemoterapisinde kullanılan en önemli kemotröpatik ilaçlardan biri olmuştur. Bu çalışmada yan zincirinde kükürt içeren yeni paklitaksel türevlerinin sentezi gerçekleştirilmiştir. 3’-N pozisyonu modifikasyona uğramış paklitaksel türevlerinin A2780 memeli yumurta hücrelerindeki aktiviteleri ölçülmüştür. A2780 yumurtalık kanseri hücreleri kullanılarak yapılan aktivite testlerinde bazı bileşiklerin Taxol ile kıyaslanabilen aktivite değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Sentezlenen bu beş yeni paklitaksel türevine ilaveten, baccatin III ile kenetlemek için yeni N-Tiyokarbamat-3-triizopropil silanoksi--laktam türevleri sentezlenmiştir.
Paclitaxel (Taxol®) is a naturally occuring diterpene alkaloid originally isolated from the bark of Taxus Brevifolia. It operates by binding to microtubule polymer and stabilizing it to depolymerization, and it has become one of the most important chemotherapeutic agents for clinical treatment of ovarian and breast cancer. In this study, the synthesis of novel sulfur-containing paclitaxel side-chain analogues are obtained. The cytotoxicities of the 3 -N-modified paclitaxel analogues were evaluated against the A2780 mammalian ovarian cancer cell line. In addition to five paclitaxel derivatives, twelve novel N-thiocarbamate-3-triisopropylsilanyloxy--lactam derivatives were synthesized.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Paklitaksel, Tübülin, -Laktam, Aril tiyokarbamat, Paclitaxel, Tubulune, -Lactam, Aryl thiocarbamate
Alıntı