Binalarda Düşey Deprem Etkisi Orta Hasarlı Bir Binaya Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Soydan, Cihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışma, yapılarda düşey deprem etkisinin incelenmesi ve orta hasarlı bir yapıya uygulanması durumunda ortaya çıkan iç kuvvet dağılımının gözlenmesi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Çalışmanın ilk kısmında düşey doğrultuda düzensizliğe sahip olan bir çerçevede yapı düşey yükleri dikkate alınmayarak yatay ve düşey deprem etkisi altında iç kuvvet değişimi incelenmiştir. Aynı çerçeve için bir kerede yapı düşey yükleri dikkate alınarak yatay ve düşey deprem etkisi altında iç kuvvet değişimi incelenmiştir. Yapılan incelemede yapı düşey yükleri göz önüne alınmayıp sadece deprem etkilerinden meydana gelen kesit tesirleri karşılaştırıldığında büyük değişimler görülürken, yapı düşey yükleri göz önüne alınıp deprem etkileri karşılaştırıldığında ise değişimlerin % 25’ i aşmadığı görülmüştür. Çalışmanın ikinci kısmında orta hasarlı bir yapının düşey yükler etkisi altında, hasar görmeden önceki taşıyıcı sistem ile hasarlı durumdaki taşıyıcı sistem elemanlarındaki iç kuvvet değişimi incelenmiştir. Aynı yapıda hasarsız ve hasarlı durum farklı şekillerde modellenerek yapının serbest titreşim karakteristikleri belirlenmiş ve hasarlı yapının yatay ile düşey deprem etkisi altında iç kuvvet değişimi incelenmiştir. Yapılan incelemede yapı düşey yükleri göz önüne alınıp deprem etkileri karşılaştırıldığında değişimlerin % 35’ i aşmadığı görülmüştür.
This study consist of two main parts, the effects of vertical earthquake force and application on a damaged building. In the first part of the study , the internal forces of critical sections of a frame which has vertical irregularity are compared considering horizontal and vertical earthquake forces. For the same frame the internal forces are compared in respect of vertical loads considering horizantal and vertical earthquake forces. If only the internal forces occured by eartquake forces are compared in absence of vertical loads, great variations are obtained. If internal forces are compared in respect of vertical loads, the variations do not exceed % 25. In the second part of the study the variation of internal forces of system, either damaged or undamaged is examined taking into consideration vertical loads. The damaged and undamaged situations of the structure is modelled in different types, free vibration charactersitics are determined and variation of internal forces is examined in effect of horizontal and vertical earthquake forces respectively on damaged structure. When earthquake forces are compared in existence of vertical loads, it is obtained that the variations do not exceed %35.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Düşey deprem, Düşey doğrultuda düzensizlik, Serbest titreşim, Vertical component of earthquake, Vertical irregularity, Free vibration
Alıntı