Makina Halılarının Alev Alma Özellikleri Ve Yanmaya Karşı Gösterdikleri Direnç

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çimşit, Memduh
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, makina halılarının alev alma özellikleri ve yanmaya karşı dirençleri üzerine bir araştırma yapılmıştır. Bunun için, Gümüşsuyu Halı ve Belçikalı tufting üreticisi Domo’dan tedarik edilen 3 atkı, 2 atkı, 1 atkılı wilton yüz-yüze dokuma, tufting ve iğneli keçe olmak üzere toplam 45 farklı konstrüksiyonda 23x23 cm boyutlarındaki numuneler TS 5193, BS6307, ISO 6925, ASTMD 2859 standartlarındaki metanamin tablet testi yöntemine göre İTÜ tekstil labaratuvarında ve bir kısmı da Gümüşsuyu Halı fabrikası kalite kontrol kimya labaratuvarında test edilmiştir. Yanan bölgelerin büyüklüğü tespit edilerek gözlemler yorumlanmıştır. Hav ipliği yoğunluğu, hav yüksekliği, hav maddesi farklı olan bu halı numunelerinde ortaya çıkan sonuçlar istatistiksel metodlarla irdelenmiş, sonuçlar konstrüksiyonların teknik özellikleri de gözönünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin ışığında, halıdan beklenen bir özellik olan yanma direnci ile ilgili yorumlar yapılmış ve alev alma özelliğini etkileyen unsurlar ortaya konmuştur.
In this study a research that is about the inflammability properties and their resistance to fire has been done. For this study over in total 45 different construction having samples on the sizes of 23x23 cm received from Domo the Belgian tufting manufacturer and Gümütsuyu Carpet Manufacturing Company, including 3 shots, 2 shots, 1 shot wilton face-to face weavings, tuftings and needle –felts were tested in TS 5193, BS 6307, ISO 6925, ASTMD 2850 standarts according to methanamin tablet test method partly in İTÜ University textile laboratory and some samples were tested in the quality laboratory of Gümüssuyu Carpet Manufacturing Company. Sizes of burnt areas were determined and observations were commented. The fire tests’ results of carpets which have various pile density, pile height, pile fiber were evaluated by considering the technical specifications and were studied with statistical methods. Under the light of such evaluation, comments related to fire resistance, which is property expected from the carpet were made and elements impacting the inflammability property were brought out.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Yanma Direnci, Halı, Alev, Fire Resistance, Carpet, Flame
Alıntı