Buruşmazlığın Geliştirilmesi İçin Pamuklu Kumaşların İyonik Çapraz Bağlanması

dc.contributor.advisor Gürsoy, Nevin Çiğdem tr_TR
dc.contributor.author Şahin, Umut Kıvanç tr_TR
dc.contributor.department Tekstil Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Textile Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-05-25 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-10T11:18:59Z
dc.date.available 2015-06-10T11:18:59Z
dc.date.issued 2009-05-27 tr_TR
dc.description (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Pamuk lifinin buruşmaya karşı doğal bir eğilimi vardır. Pamuğun bu istenmeyen özelliğini gidermek için uzun süredir pek çok kalıcı ütü apreleri önerilmektedir ve kullanılmaktadır. Ancak, bu kimyasal aprelerin çoğu, kanser yapma ihtimali olduğundan şüphelenilen formaldehiti açığa çıkarırlar ve kumaşın mukavemet kaybetmesine ve sararmasına sebep olurlar. Bu aprelere alternatif olan formaldehitsiz kimyasallar pahalıdırlar. Bu nedenle, yaygın ve kolay ulaşılabilir kimyasallar kullanılarak hazırlanan bir formaldehitsiz apreye ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, 3 farklı karboksimetilasyon yöntemi kullanarak anyonik pamuklu kumaş hazırladık ve daha sonra bunu katyonik gliserin adı verilen yeni bir çapraz bağlayıcı ile muamele ettik. Muamele edilen kumaşın buruşmazlık açısına göre iyonik çapraz bağlama işlemini optimize etmeye odaklandık. Numunelerimizi ayrıca mukavemet, uzama, sertlik, düzgünlük, beyazlık ve nitrojen miktarı için de test ettik. İyonik çapraz bağlamanın boyanabilirliğe etkisini incelemek için muamele ettiğimiz numunelerimizi bir asidik bir de bazik boya ile boyadık. Sonuçlarımız göstermektedir ki iyonik çapraz bağlama ile yüksek buruşmazlık açısı değerleri elde edilebilmektedir ve kumaş mukavemeti de artırılabilmektedir. İyonik çapraz bağlama muamelesinden sonra pamuklu kumaşın uzaması artmıştır. Pamuklu kumaşın sertliği ve düzgünlüğü artmıştır fakat bu sınırlı bir seviyededir. Ayrıca pamuğun bazik boyarmadde ile boyanabilirliği de artırılmıştır. Bu sonuçlara göstermektedir ki iyonik çapraz bağlama konvansiyonel kalıcı ütü aprelerine iyi bir alternatiftir. tr_TR
dc.description.abstract Cotton fiber has a natural tendency to wrinkle. In order to overcome this undesired property of cotton several durable press finishes were proposed and have been used for a long while. However, most of these chemical finishes release formaldehyde, a suspected human carcinogen, and cause fabric to lose strength and to yellow. Non-formaldehyde alternatives to these finishes are expensive. Thus, a non-formaldehyde finish prepared by using common and more available chemicals is required. In this study, we prepared anionic cotton fabric by following 3 different carboxymethylation methods and further treated it with a novel crosslinker, namely cationic glycerin. We focused on optimizing ionic crosslinking process in terms of treated fabric’s wrinkle recovery angle (WRA). We also tested our samples for strength, elongation, stiffness, smoothness, whiteness and nitrogen content. In order to investigate the effect of ionic crosslinking on dyeability, we dyed our treated samples with an acid and a basic dye. Our results showed that high WRA results may be achieved and strength of fabric may also be increased by ionic crosslinking. After ionic crosslinking treatment, elongation of cotton fabric was increased. Stiffness and smoothness of cotton fabric increased but to a limited extent. Dyeability of cotton with basic dyestuff got better as well. These results show that ionic crosslinking is a good alternative to conventional durable press finishes. en_US
dc.description.degree Doktora en_US
dc.description.degree PhD tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4643
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Pamuk tr_TR
dc.subject Buruşmazlık tr_TR
dc.subject İyonik çapraz bağlama tr_TR
dc.subject Cotton en_US
dc.subject Wrinkle recovery en_US
dc.subject Ionic crosslinking en_US
dc.title Buruşmazlığın Geliştirilmesi İçin Pamuklu Kumaşların İyonik Çapraz Bağlanması tr_TR
dc.title.alternative Ionic Crosslinking Of Cotton Fabrics To Improve Wrinkle Recovery en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9338.pdf
Boyut:
8.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama