Aygıtların uzak adreslenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bilgen, Ozan Eren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2005
Anahtar kelimeler
İşletim sistemleri, Aygıt sürücüsü, Dağıtık sistemler, Operating systems, Device driver, Distributed systems
Alıntı