Türkiye Ekonomisinde 1990 Sonrası Ekonomik Krizlerin Sonuçları Bakımından Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Aydın, Atila
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Tüm Dünya'da özellikle 1990 sonrasında artış gösteren ekonomik krizler, başta gelişmekte olan ülkeleri etkisi altına alarak ekonomik daralmalara yol açmakta ve refah kayıplarına neden olmaktadır. 1989 yılında finansal serbestleşmenin benimsenmesi sonrasında bu krizler, Türkiye'yi de etkisi altına almış, 1994 ve 2001 yıllarında Türkiye ekonomisi iki büyük kriz yaşamıştır. Bu çalışmanın amacı 1994 ve 2001 krizlerinin sonuçları bakımından karşılaştırılmasıdır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ekonomik kriz kavramı teorik olarak incelenmiştir. İkinci bölümde 1994 ve 2001 ekonomik krizlerinin ortaya çıkış nedenleri ve mekanizmaları makroekonomik parametreler ışığında analiz edilmiştir. Üçüncü bölümde ise 1994 ve 2001 ekonomik krizleri sonrasında uygulanan istikrar programları tartışılmış ve iki krizin sonuçları karşılaştırılmıştır.
All around the world especially after 1990, increasing the economic crises effect the developing countries. This situation caused economic contraction and loss of welfare.In 1989, after the assuming financial liberalization these economic crisis, also effect Turkey. In 1994 and 2001 Turkish economy had two crisis. Purpose of this study, compare the result of the 1994 and 2001 economic crises. This study consists of three chapters. In the first chapter analysed the abstract of the economic crisis. In the second chapter, analysed the causing of 1994-2001 economic crisis and mechanism under the macroeconomic parameters. In the third chapter, compare the 1994 and 2001 economic crises. Also discuss the stability program and compared the conclusion of economic crises. In 1994 economic crisis the goverment had very mistake. The main purpose of goverment was decreasing the rate of interest. For his purpose the goverment had to intervention to exchange rate. Because of the intervention the exchange rate the foreign currency reserve run out. In 1994 April the foreign currency reserve decreased to three billion dollars. For decreasing the rate of interest policy the goverment didn't apply the domestic borrowing.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Anahtar kelimeler
Ekonomi, Economics
Alıntı